Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Polsko, Ja Ciebie Chrzczę...

Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał

Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi
tym, którzy wierzą w imię Jego

Te słowa z Ewangelii św. Jana trafnie wskazują na fakt, iż przyjęcie wiary w jedynego Boga sprowadzało na jego wyznawców dobrobyt. W okresie średniowiecza społeczeństwa i państwowości istniały jako jedność w dużej mierze właśnie dzięki Kościołowi chrześcijańskiemu. Łaska wiary, jaką otrzymywało się podczas chrztu świętego dawała korzyści nie tylko duchowe, ale przede wszystkim polityczne. To duchowieństwo zajmowało się administracją i szkolnictwem – to ono gwarantowało rozwój społeczny i kulturalny. Nie dziwi więc fakt, że w roku 966 władca ludów z terenów dzisiejszej Wielkopolski – Mieszko – zdecydował się na przyjęcie wiary w Jezu Chrysta. Nie potrafimy dziś stwierdzić, na ile decyzja ta była decyzją osobistą, a na ile strategią rządów Piasta, jednakże wydarzenie to na zawsze włączyło Polskę do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, której korzenie osadzone są głęboko w chrześcijaństwie.

W kwietniu obchodzone były uroczystości z okazji 1050-lecia Chrztu Państwa Polskiego. Nasza szkoła nie mogła pozostać wobec tego obojętna – już teraz na ścianach w szkole podstawowej wiszą okolicznościowe plakaty, a niedługo zostanie ogłoszony konkurs dla uczniów klas IV-VI. 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.