Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Polsko, Ja Ciebie Chrzczę...

Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał

Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi
tym, którzy wierzą w imię Jego

Te słowa z Ewangelii św. Jana trafnie wskazują na fakt, iż przyjęcie wiary w jedynego Boga sprowadzało na jego wyznawców dobrobyt. W okresie średniowiecza społeczeństwa i państwowości istniały jako jedność w dużej mierze właśnie dzięki Kościołowi chrześcijańskiemu. Łaska wiary, jaką otrzymywało się podczas chrztu świętego dawała korzyści nie tylko duchowe, ale przede wszystkim polityczne. To duchowieństwo zajmowało się administracją i szkolnictwem – to ono gwarantowało rozwój społeczny i kulturalny. Nie dziwi więc fakt, że w roku 966 władca ludów z terenów dzisiejszej Wielkopolski – Mieszko – zdecydował się na przyjęcie wiary w Jezu Chrysta. Nie potrafimy dziś stwierdzić, na ile decyzja ta była decyzją osobistą, a na ile strategią rządów Piasta, jednakże wydarzenie to na zawsze włączyło Polskę do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, której korzenie osadzone są głęboko w chrześcijaństwie.

W kwietniu obchodzone były uroczystości z okazji 1050-lecia Chrztu Państwa Polskiego. Nasza szkoła nie mogła pozostać wobec tego obojętna – już teraz na ścianach w szkole podstawowej wiszą okolicznościowe plakaty, a niedługo zostanie ogłoszony konkurs dla uczniów klas IV-VI. 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.