Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

VI Konkurs Kaligrafii dla uczniów kl. I-III

kaligrafiaREGULAMIN   IV  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ŁADNEGO PISANIA

Konkurs Kaligrafii dla uczniów klas I-III   „MISTRZ KALIGRAFII”

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

Organizatorem Konkursu  jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. B .Czecha i H. Marusarzówny  w Miejskim Zespole Szkół  w Dusznikach-Zdroju. 

Celem konkursu jest:

 • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
 • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju
 • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych.
 • Każda szkoła podstawowa, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji, wyznacza 3 reprezentantów, po jednym z klasy I, II i III.
 • Wypełnione karty zgłoszeń (Załącznik nr 1 i nr 2) należy  dostarczyć do sekretariatu  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B .Czecha i H. Marusarzówny  w Miejskim Zespole Szkół  w Dusznikach-Zdroju   do   23 maja 2016 roku.

Organizacja i przebieg konkursu

 • Konkurs odbędzie się w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B .Czecha i H. Marusarzówny  w Miejskim Zespole Szkół  w Dusznikach-Zdroju
 • w dniu 03 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00.
 • Czas trwania konkursu: 45 minut.
 • Każdy uczestnik dostarcza w dniu konkursu zeszyt w linię z zapisanymi piórem co  najmniej 6 stronami.
 • W ramach zadania konkursowego uczestnicy na przygotowanych przez organizatora kartkach będą wykonywać zadania polegające następujące zadania:

Uczniowie klasy I :

- kaligraficzne napisanie niektórych liter alfabetu i kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu

- odwzorowanie szlaczków wg wzoru.

Uczniowie klasy II:

- kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,

- odwzorowanie szlaczków wg wzoru.

Uczniowie klasy III

- kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,

- odwzorowanie szlaczków wg wzoru,

- wykonanie ozdobnych inicjałów własnego projektu.

 • Na konkurs uczniowie zgłaszają się z własnym piórem (ze stalówką) do pisania. 
 • Uczniowie klas pierwszych mogą pisać ołówkiem.

Kryteria oceny prac

Oceny zeszytu i zadań dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:

 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
 • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
 • właściwe łączenie liter,
 • równomierne położenie liter,

 Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów

Komisja konkursowa i nagrody

 • Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie mistrza kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.
 • Nagrodami zostaną uhonorowani Laureaci konkursu, którzy zajęli miejsca I, II i III. Możliwe są również wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 • Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na szkolnej stronie internetowej: 

Przepisy końcowe

 • Nie przewiduje się zmiany powyższego regulaminu przez organizatorów.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja Konkursowa sporządza protokół z konkursu, który wraz z pracami konkursowymi stanowi dokument szkolny.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom i szkolnym komisjom za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym, a uczniom życzymy powodzenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                                                                Organizatorzy konkursu:

                                                                                  Jolanta Róziewska-Lelo i Aleksandra Rola

                                                                                    Nr kontaktowy: 663631611

 

 

Załącznik nr 1 i 2: Karta zgłoszenia + Oświadczenie  

Załącznik nr 3: Regulamin konkursu 

 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.