Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

VI Konkurs Kaligrafii dla uczniów kl. I-III

kaligrafiaREGULAMIN   IV  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ŁADNEGO PISANIA

Konkurs Kaligrafii dla uczniów klas I-III   „MISTRZ KALIGRAFII”

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

Organizatorem Konkursu  jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. B .Czecha i H. Marusarzówny  w Miejskim Zespole Szkół  w Dusznikach-Zdroju. 

Celem konkursu jest:

 • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,
 • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju
 • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych.
 • Każda szkoła podstawowa, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji, wyznacza 3 reprezentantów, po jednym z klasy I, II i III.
 • Wypełnione karty zgłoszeń (Załącznik nr 1 i nr 2) należy  dostarczyć do sekretariatu  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B .Czecha i H. Marusarzówny  w Miejskim Zespole Szkół  w Dusznikach-Zdroju   do   23 maja 2016 roku.

Organizacja i przebieg konkursu

 • Konkurs odbędzie się w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B .Czecha i H. Marusarzówny  w Miejskim Zespole Szkół  w Dusznikach-Zdroju
 • w dniu 03 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00.
 • Czas trwania konkursu: 45 minut.
 • Każdy uczestnik dostarcza w dniu konkursu zeszyt w linię z zapisanymi piórem co  najmniej 6 stronami.
 • W ramach zadania konkursowego uczestnicy na przygotowanych przez organizatora kartkach będą wykonywać zadania polegające następujące zadania:

Uczniowie klasy I :

- kaligraficzne napisanie niektórych liter alfabetu i kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu

- odwzorowanie szlaczków wg wzoru.

Uczniowie klasy II:

- kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,

- odwzorowanie szlaczków wg wzoru.

Uczniowie klasy III

- kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,

- odwzorowanie szlaczków wg wzoru,

- wykonanie ozdobnych inicjałów własnego projektu.

 • Na konkurs uczniowie zgłaszają się z własnym piórem (ze stalówką) do pisania. 
 • Uczniowie klas pierwszych mogą pisać ołówkiem.

Kryteria oceny prac

Oceny zeszytu i zadań dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:

 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
 • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
 • właściwe łączenie liter,
 • równomierne położenie liter,

 Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów

Komisja konkursowa i nagrody

 • Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie mistrza kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.
 • Nagrodami zostaną uhonorowani Laureaci konkursu, którzy zajęli miejsca I, II i III. Możliwe są również wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 • Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na szkolnej stronie internetowej: 

Przepisy końcowe

 • Nie przewiduje się zmiany powyższego regulaminu przez organizatorów.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja Konkursowa sporządza protokół z konkursu, który wraz z pracami konkursowymi stanowi dokument szkolny.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom i szkolnym komisjom za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym, a uczniom życzymy powodzenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                                                                Organizatorzy konkursu:

                                                                                  Jolanta Róziewska-Lelo i Aleksandra Rola

                                                                                    Nr kontaktowy: 663631611

 

 

Załącznik nr 1 i 2: Karta zgłoszenia + Oświadczenie  

Załącznik nr 3: Regulamin konkursu 

 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.