Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Dzieci ryby głosu nie mają

DZIECI I RYBY GŁOSU NIE MAJĄ…

…jak mówi przysłowie, ale mają swoje prawa. Ryby miewają okresy ochronne, a dzieci są pod ochroną przez okrągły rok! Jednym z wielu dokumentów, który to gwarantuje jest Konwencja o Prawach Dziecka (Convention on the Rights of a Child) uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 roku. W 54 artykułach spisano prawa dzieci: cywilne, socjalne, kulturalne, a nawet polityczne. Ponieważ świat się zmienia, konwencję co kilka lat uzupełnia się protokołami dodatkowymi, np. w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych, handlu dziećmi czy dziecięcej prostytucji i pornografii.

Idąc za ciosem, rocznicę uchwalenia Konwencji (wcześniej również Deklaracji Praw Dziecka) obchodzi się jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, co zaznaczono również w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju.

W klasach III GO i III LMS uczniowie mogli porozmawiać o prawach dziecka na lekcjach języka angielskiego. Okazało się, że zarówno gimnazjaliści jak i licealiści doskonale orientują się w temacie. Wszyscy podkreślali prawo do życia, miłości, edukacji, wolności słowa i własnej opinii. Trzeba jedynie życzyć sobie, aby te prawa były przestrzegane! Ale to już zadanie dla dorosłych

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.