Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Kalendarz roku szkolnego 2016/17

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości – zadania

Termin

Odpowiedzialni

1

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Pasowanie pierwszoklasistów.

01 IX

B. Janukowicz, I. Wyciszkiewicz, A. Olczyk

2

Zebrania z rodzicami.

08 IX

Wszyscy nauczyciele

3

Rada Pedagogiczna.

15 IX

Wszyscy nauczyciele

4

76. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Obchody Dnia Sybiraka.

16 IX (lub 19 IX)

L. Jarkowski

5

Klasowe obchody Dnia Chłopca.

30 IX

Wychowawcy klas

6

Wycieczki integracyjne klas I - VI.

IX

Wychowawcy klas

7

Wybory do Samorządu Uczniowskiego (klasy III - VI).

IX

K. Krzemińska

8

Testy na wejściu.

IX

Wychowawcy klas I – III, nauczyciele
j. polskiego, matematyki, przyrody, historii, j. angielskiego

9

Czwórbój lekkoatletyczny.

IX

B. Janukowicz, M. Stepnowska,
G. Staniszewski, J. Zawada, R. Pierzchała, M. Berezecki

10

„zDolny Ślązaczek”.

IX

L. Jastrzębska, I. Wyciszkiewicz,
B. Dwornikowska, P. Kotarska, J. Rodzik

11

Turniej gier zespołowych.

X - XII

B. Janukowicz, G. Staniszewski, M. Berezecki

12

„Święto Drzewa” (kl. I – III). Jesienny Rajd.

X

D. Czajkowska, wychowawcy i n-ele wspomagający klas I – III, Joanna Rola, Beata Gajewska

13

Święto Komisji Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

14 X

I. Wyciszkiewicz, L. Jastrzębska, A. Gbyl, K. Łuczko

14

Egzamin poprawkowy na kartę rowerową.

X

W. Kotarski

15

Pamiętamy o Papieżu.

X

T. Czarnota

16

Konsultacje z rodzicami.

27 X

Wszyscy nauczyciele

17

Wszystkich Świętych.

01 XI

_____________

18

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

10 XI (lub 14 XI)

A. Gbyl, L. Jarkowski

19

Zebranie z rodzicami.

24 XI

Wszyscy nauczyciele

20

Zabawa andrzejkowa. Andrzejkowa noc duchów w kl. II – III.

 

30 XI

Wychowawcy klas, K. Krzemińska, B. Gajewska, D. Nowakowska

21

Spotkanie z Mikołajem.

06 XII

Wychowawcy klas, K. Krzemińska, L. Jastrzębska

22

Zebranie z rodzicami.
Powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.

15 XII

Wszyscy nauczyciele

23

Jarmark Bożonarodzeniowy.

XII

Wszyscy nauczyciele (koordynatorzy: A. Gbyl, A. Olczyk, R. Pierzchała)

24

Międzyszkolny konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową (kl. I – III).

XII

J. Róziewska-Lelo, A. Olczyk

25

Wigilie klasowe oraz jasełka. Jasełka w Domu Opieki Dziennej.

22 XII

B. Picheta, T. Czarnota, wychowawcy klas; Aleksandra Rola

26

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31 XII

________________

27

Nowy Rok (dzień ustawowo wolny).

01 I

________________

28

Trzech Króli (dzień ustawowo wolny).

06 I

________________

29

Procedura wystawiania ocen śródrocznych.

I

Wszyscy nauczyciele

30

Apel wyróżnień I – III i IV – VI.

I

kl. I – III: D. Czajkowska, A. Jaromik;
kl. IV – VI: B. Dwornikowska, L. Jastrzębska, I. Wyciszkiewicz

31

Rada klasyfikacyjna.

24 I

Wszyscy nauczyciele.

32

Kuligi klasowe.

I - II

Wychowawcy klas

33

Dzień Babci i Dziadka w klasach I – III.

20 I (lub 23 I)

Wychowawcy klas

34

Rada Plenarna.

24 I

Wszyscy nauczyciele

35

Zebranie z rodzicami.

26 I

Wszyscy nauczyciele

36

Koniec I semestru r. szk. 2016/2017.

27 I

_________________
 

37

Rada Plenarna.

02 II

Wszyscy nauczyciele

38

Chopinalia.

06 – 10 II

Wszyscy nauczyciele (koordynator: A. Gbyl)

39

Walentynki. / Zabawa karnawałowa.

10 II

P. Kotarska, B. Dwornikowska, K. Krzemińska

40

Szkolny konkurs matematyczny (kl. I – III). Szkolny konkurs matematyczny (kl. IV – VI).

II

A. Rola;
L. Jastrzębska

41

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

II

B. Dwornikowska, P. Kotarska

42

Ferie zimowe.

13 – 26 II

______________

43

Olimpiada Zimowa.

II

B. Janukowicz, G. Staniszewski, M. Berezecki, R. Pierzchała

44

„Nauka poszła w las”.

Cały rok

A. Jaromik, D. Nowakowska

45

Planeta Energia.

X - IV

M. Stepnowska, J. Zawada, D. Nowakowska

46

Szkolny konkurs ortograficzny (kl. I – III). Szkolny konkurs ortograficzny (kl. IV – VI).

III

A. Olczyk, K. Krzemińska, J. Rola,
K. Łuczko;
I. Wyciszkiewicz, J. Rodzik, A. Jaromik

47

Rekolekcje wielkopostne.

III

T. Czarnota, B. Picheta

48

Turniej wiedzowo-sportowy.
Powitanie wiosny oraz obchody Dnia Dziewcząt. Konkurs piosenki wiosennej.

21 III

L. Jastrzębska, R. Pierzchała, A. Gbyl,
I. Wyciszkiewicz, B. Janukowicz, A. Rola, D. Czajkowska

49

Konkurs matematyczny „Kangur”.

III

L. Jastrzębska

50

Zebranie z rodzicami.

30 III

Wszyscy nauczyciele

51

Międzyszkolny konkurs przyrodniczy (kl. I – III). Multimedialny konkurs przyrodniczy (kl. IV – VI).

III

A. Olczyk, D. Czajkowska; R. Pierzchała

52

Inscenizacja wielkanocna.

IV

T. Czarnota, B. Picheta

53

Wiosenna przerwa świąteczna.

13 - 18 IV

_______________

54

Drzwi otwarte dla uczniów SP w gimnazjum.

IV

Nauczyciele gimnazjum

55

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Sprzątanie Świata.
Finał konkursu na makietę lasu.

21 IV

R. Pierzchała, D. Czajkowska,
G. Staniszewski, A. Jaromik, D. Nowakowska

 

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny.

IV

M. Stepnowska, A. Rola, J. Zawada

56

Konsultacje z rodzicami

27 IV

Wszyscy nauczyciele

57

Biegi przełajowe.

V

B. Janukowicz, M. Berezecki, G. Staniszewski, R. Pierzchała

58

Projekt „Na niebiesko dla autyzmu”.

V

K. Krzemińska, D. Nowakowska, J. Rola

59

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej.

V

B. Dwornikowska, P. Kotarska

60

Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny.

V

J. Róziewska-Lelo, A. Rola

61

Zebranie z rodzicami.
Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. Szkolne uroczystości związane z obchodami Dnia Matki.

25 V

Wszyscy nauczyciele

62

„Mądra szkoła czyta dzieciom”

Cały rok

Wychowawcy klas I – III, B. Gajewska

63

Tydzień Zdrowia. Festyn Rodzinny.

V

B. Janukowicz, M. Stepnowska, J. Zawada, K. Łuczko, A. Rola,R. Pierzchała,
G. Staniszewski, A. Olczyk

64

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” – tydzień profilaktyki.

V

K. Łuczko, J. Zawada

65

Diagnozy końcoworoczne.

V/VI

Wychowawcy klas I – III; n-ele j. polskiego, matematyki, przyrody, historii, j. angielskiego

66

Festiwal Nauki.

29 V – 02 VI

 

67

„Mały badacz, duży odkrywca”.

Cały rok

D. Nowakowska

68

Święto lasu (kl. I – III).

VI

A. Jaromik, D. Nowakowska

69

Dzień Dziecka.

01 VI

Wychowawcy klas

70

Boże Ciało
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

15 VI

____________________

71

Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych.

VI

Wszyscy nauczyciele

72

Rada klasyfikacyjna.

19 VI

Wszyscy nauczyciele

73

Apel wyróżnień I – III i IV – VI.

VI

kl. I – III: A. Rola, M. Stepnowska;
kl. IV – VI: R. Pierzchała, G. Staniszewski

74

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych.

19 – 23 VI

Wyznaczeni przez dyrekcję nauczyciele

75

Egzamin na kartę rowerową.

VI

W. Kotarski

76

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

23 VI

kl. I – III: A. Rola, A. Jaromik;
kl. IV – VI: I. Wyciszkiewicz, M. Berezecki, B. Janukowicz

77

Rada Plenarna.

29 VI

Wszyscy nauczyciele

78

Egzaminy poprawkowe.

23 - 29 VIII

Wyznaczeni przez dyrekcję nauczyciele

79

Przygotowanie scenariusza rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

23 – 31 VIII

 

80

Rada rozpoczynająca nowy rok szkolny 2017/2018.

31 VIII

Wszyscy nauczyciele

 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.