Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Najzdolniejsi z Dolnego Śląska

W dniu 28 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów "Dla najzdolniejszych z Dolnego Śląska".

 

Wśród wyróżnionych znalazły się dwie uczennice Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. Stypendia za najlepsze wyniki w nauce otrzymały:

 
Anna Rymarczyk - uczennica klasy II
z Liceum Ogólnokształcącego
  Sara Nowak - uczennica klasy II
ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w biathlonie.

Wyróżnienia wręczyły Pani Ewa Mańkowska - Wicewojewoda Dolnośląski wraz z Panią Beatą Pawłowicz - Dolnośląskim Kuratorem Oświaty.

Gratulujemy wspaniałych sukcesów naszym Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom.

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju

KONKURS KRAJOZNAWCZO-JĘZYKOWY

REGULAMIN KONKURSU KRAJOZNAWCZO-JĘZYKOWEGO

„W Cieniu Kłodzkiej Róży”

  1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju. Osoba odpowiedzialna za organizację: Aneta Ożga, tel: 608 514 859.
  2. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych krajoznawstwem, wiedzą o regionie, w którym żyją oraz promowanie znajomości języków obcych.
  3. Każdego roku temat Konkursu jest inny. W roku 2012 temat brzmi: NEPOMUCENY Z MOJEJ OKOLICY i nawiązuje do mnogości i popularności figur Świętego Jana Nepomucena na terenie Ziemi Kłodzkiej.
  4. Praca może być wykonana w nowożytnym języku obcym (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim).
  5. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 2500 słów. Praca może być ilustrowana fotografiami lub rysunkami zrobionymi własnoręcznie. Styl pracy dowolny.
  6. Gotowe prace z danej szkoły należy przesłać pocztą na adres Organizatora.
  7. Prace zostaną przeczytane i ocenione przez Komisję składającą się z nauczycieli języków obcych.
  8. W przypadku stwierdzenia plagiatu, praca ulega dyskwalifikacji. Tam, gdzie cytowane są źródła, wymagane jest podanie ich nazwy.
  9. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Uczestnicy i nauczyciele otrzymają dyplomy.
  10. Terminy: do dnia 28 października 2012 r. przyjmowane są zgłoszenia uczestników, do dnia 15 listopada przyjmowane są gotowe prace. O miejscu i terminie rozdania nagród i dyplomów uczestnicy zostaną poinformowani.

Serdecznie zapraszamy!


"Witamy w armii"

W piątek 28 września w odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum do grona społeczności uczniowskiej. Imprezę pod hasłem "Witamy w armii" przygotowali i prowadzili uczniowie klas trzecich gimnazjum i liceum. Podzielili młodszych kolegów na cztery zespoły - armie oznaczone różnymi kolorami. Członkowie zespołów rywalizowali w "wojskowych" konkurencjach sportowych ocenianych przez jurorów - nauczycieli.

Pasowanie na ucznia-1 Pasowanie na ucznia-4

Najwięcej zainteresowania wzbudziła ostatnia polegająca na zaśpiewaniu wylosowanej piosenki wojskowej. Młodzież wykazała się niesamowitymi zdolnościami muzycznymi wywołując aplauz publiczności. Na zakończenie pierwszoklasiści złożyli przysięgę oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość przebiegała w przyjaznej atmosferze i sprawiła uczniom wiele radości.

 Gdzie zdawać maturę?

Prezentujemy wyniki egzaminu maturalnego 2012 na tle szkół funkcjonujących w pobliżu Dusznik-Zdroju. Łatwo zauważyć, że matura 2012 była trudniejsza niż w poprzednich latach. Jednak uczniowie naszej szkoły poradzili sobie lepiej niż ich koleżanki i koledzy z okolicznych szkół. W prezentowanych danych, podawanych przez OKE, uwzględniliśmy również tych uczniów, którzy z "niewiadomego" powodu nie przystąpili do matury.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.