Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Lp Rodzaj imprezy – uroczystości – zadania Termin Odpowiedzialni
1 Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 4 IX

Elżbieta Białas, Agnieszka Gbyl (SP)

Bogusława Ryczek (VII-VIII, LO)

2 Kiermasz podręczników używanych 4-8 IX B.Ryczek , I.Wyciszkiewicz, A.Jaromik (SP, LO)
3 Pasowanie pierwszoklasistów X D.Czajkowska, A.Rola
  Przyjęcie w poczet sportowców uczniów klasy mistrzostwa IV SP IX Trenerzy, nauczyciele WF, E.Tucholska
4 Zebrania z rodzicami. 6-7 IX Wszyscy nauczyciele
5 Narodowe czytanie 8 IX B.Ryczek, D.Axmann-Fabia, I.Wyciszkiewicz
5

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę.

Obchody Dnia Sybiraka.

15 IX R.Cetnarowicz, L.Jarkowski
6 Klasowe obchody Dnia Chłopca. 29 IX Wychowawcy klas
7 Wycieczki integracyjne; IX

Wychowawcy klas,

pedagodzy

8 Wybory do Samorządu Uczniowskiego. IX Opiekunowie Samorządu
9 Testy na wejściu. IX Nauczyciele przedmiotowcy
10 Przyjęcie młodzieży z klas pierwszych liceum w poczet uczniów Miejskiego Zespołu Szkół X E.Galler, P.Kotarska
11

Święto Komisji Edukacji Narodowej.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 X 2023

Samorząd uczniowski, Poloniści, A.Gbyl

12 Zebranie z rodzicami. 25-26 X Wszyscy nauczyciele
13 Wyjście na cmentarz – uczczenie pamięci zmarłych. Sprzątanie grobów zmarłych nauczycieli. 30-31 X 2023 Wychowawcy klas
14 Wszystkich Świętych (dzień wolny ) 1 XI ------------------------
15 Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 10 XI R.Cetnarowicz, L.Jarkowski
16 Spotkanie z Mikołajem. 6 XII Samorząd Uczniowski
17 Próbne egzaminy ósmoklasistów i maturalne XI-XII Wicedyrektor, wszyscy nauczyciele
18 Powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 06-07 XII Wszyscy nauczyciele
19 Jarmark bożonarodzeniowy. XII Wszyscy nauczyciele
20 Wigilie klasowe oraz jasełka. 22 XII Wychowawcy klas,
21 Zimowa przerwa świąteczna. 23 -31 XII --------------------------
22 Nowy Rok (dzień ustawowo wolny). 1 I ---------------------------
23 Trzech Króli 6 I (sobota) ---------------------------
24 Procedura wystawiania ocen śródrocznych. I Wszyscy nauczyciele
25 Rada klasyfikacyjna. 09 I Wszyscy nauczyciele
26 Bal Studniówkowy I E.Galler
27 Zebrania z rodzicami. 10-11 I Wszyscy nauczyciele
28 Koniec I semestru. 28 I  
29 Rada Plenarna – podsumowanie I semestru. 07 II Wszyscy nauczyciele
30 Ferie zimowe 15-28 I 2024  
31 VII Olimpiada Zimowa Termin do ustalenia Nauczyciele wychowania fizycznego
32 Dzień Kobiet. 8 III Samorząd
33 Konferencja PPP Termin do ustalenia Nauczyciele PPP
34 Rekolekcje wielkopostne. III  
35 Zebranie z rodzicami. Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi uczniów klasy maturalnej 27 III Wszyscy nauczyciele uczący w kl.IVLO
36 Wiosenna przerwa świąteczna. 28 III- 02 IV  
37 Egzamin maturalne 7-25 V Dyrektor, wicedyrektor
38 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 26 IV B.Ryczek, .Axann-Fabia, E.Galler
39 Święto Pracy (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). 1 V (środa) ----------------------------
40 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 V (piątek) -----------------------------
41 Egzaminy ósmoklasisty 14-16 V Dyrektor, wicedyrektor
42 Zebranie z rodzicami . Poinformowanie o ocenach niedostatecznych. 15-16 V Wszyscy nauczyciele
43 Obchody Dnia Dziecka. 29 V Wszyscy nauczyciele
44 Boże Ciało 30 V Dzień ustawowo wolny
45 IX Chopinalia VI Wszyscy nauczyciele
46 Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych. VI

Wszyscy nauczyciele

47 Rada klasyfikacyjna. 17 VI Wszyscy nauczyciele
48 Szkolny Festiwal Nauki Termin do ustalenia Wszyscy nauczyciele
49 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 21VI

I.Wyciszkiewicz,P.Kotarska 7-8,LO

M.Stwertetschka,B.Dwornikowska 4-6

M.Stepnowska, J.Róziewska-Lelo 1-3

50 Rada plenarna – podsumowanie r. szk. 2023/2024. 26VI Dyrektor, wicedyrektorzy
51 Egzaminy poprawkowe. 23-28 VIII Członkowie powołanych przez dyrektora komisji.
52 Rada plenarna – na rozpoczęcie roku szkolnego 2024/25 28-29 VIII – zależna od terminu zebrania Kuratora Oświaty Dyrektor, wicedyrektorzy
52 Przygotowanie scenariusza rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025 VIII

M.Marcjanek, E.Tucholska 1-6

B.Ryczek, D.Axmann-Fabia,B.Janukowicz

 

 

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy

 

- Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. (środa)

- Dzień Niepodległości – 11 listopada 2023 r.(sobota)

- Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia 2023 r.(przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023 r.)

- Nowy Rok – 01 stycznia 2024 r. (poniedziałek)

- Trzech Króli – 06 stycznia 2024 r.(sobota)

- Poniedziałek Wielkanocny – 01 kwietnia 2024 r.( przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.)

- Święto Pracy - 1 maja 2024 r.(środa)

- Dzień Konstytucji 3 maja - 03 maja 2024 r.(piątek)

- Boże Ciało – 30 maja 2024 r.(czwartek)

 

 

 

Dodatkowe dni wolne – propozycje

02-03 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)

02 maja 2024 r. (czwartek)

dni egzaminu ósmoklasisty 14-16 maja 2024 r. (wtorek-czwartek) (dla klas 7 - 8 SP)

dni egzaminu maturalnego 7-9 maja 2024 r. (wtorek-czwartek) (dla klas licealnych)

31 maja 2024 r. (piątek) po Bożym Ciele

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.