Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Oferta na rok szkolny 2016/17

Zapraszamy Uczniów Szkół Podstawowych do naszego Gimnazjum. Proponujemy naukę w klasie ogólne, integracyjnejj oraz w klasie sportowej.

Klasa ogólna rozwija zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, a także daje szansę na doskonalenie umiejętności językowych.

Klasa ogólna-integracyjna rozwija zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, a także daje szansę na doskonalenie umiejętności językowych. W klasie prowadzone są dla uczniów niepełnosprawnych indywidualne zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, usprawniające ruchowo i inne w zależności od potrzeb uczniów. Do podania należy dołączyć wniosek rodziców oraz  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. niesłyszących,
  2. słabosłyszących,
  3. niewidomych,
  4. słabowidzących,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Warunkiem utworzenia oddziału jest zebranie grupy co najmniej 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Klasa sportowa obok przedmiotów ogólnokształcących daje możliwość rozwijania zainteresowań sportowych, poprzez zajęcia specjalistyczne w wymiarze 6 dodatkowych godzin tygodniowo, buduje kondycje przyszłych zawodników. Zapewniamy trening ogólnorozwojowy oraz specjalistyczny w zakresie narciarstwa biegowego.

Do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. Kandydat do klasy sportowej jest zobowiązany przystąpić do próby sprawnościowej zgodnie z harmonogramem naboru.

Najbliższy lekarz medycyny sportu dr n. med. Ignacy Einhorn ul. Łużycka 9/7 Kłodzko, tel.601 763 778.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.