Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Rekrutacja na rok 2019/20

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Kliknij by pobrać dokument PDF.

Informacje po  numerem telefonu 

+48 74 866 93 68

Kryteria naboru wynikają z rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. 

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ ROZPORZĄDZENIA.

 

Terminarz Rekrutacji

do klasy I 

uczniów kwalifikowanych do grupy ogólnej nie obowiązują testy sprawnościowe

w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju

  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1 Złożenie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej. Do czasu próby sprawnościowej należy dostarczyć zgodę rodziców oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań medycznych do uprawiania sportu wystawione przez lekarza medycyny sportu. od 2 do 11 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
2 Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do uprawiania biathlonu  14-30 maja 2018 r. po uzgodnieniu ze Związkami sportowymi do 3 sierpnia 2018 r.
3 Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
4 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej i i testu strzeleckiego  4  czerwca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r.
5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22 do 26 czerwca 2018 r. .................................................
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.  13 lipca  2018 r. 22 sierpnia 2018 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. do 25  lipca 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 26 lipca 2018 r.  29 sierpnia 2018 r.
9 Poinformowanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  27 lipca 2018 r.  29 sierpnia 2018 r.
 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.