Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 już trwa.

 Więcej informacji pod numerem telefonu +48 74 866 93 68

Kryteria naboru wynikają z rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. 

Zapoznaj się z treścią rozporządzenia.

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1 Złożenie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej. Do czasu próby sprawnościowej należy dostarczyć zgodę rodziców oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań medycznych do uprawiania sportu wystawione przez lekarza medycyny sportu. od 2 do 11 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
2 Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do uprawiania biathlonu 

23 maja 2018 r.

zbiórka w szkole przy ul. Wybickiego 2a, godz. 7:45

do 3 sierpnia 2018 r.
3 Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
4 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej i i testu strzeleckiego  4  czerwca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r.
5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22 do 26 czerwca 2018 r. .................................................
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.  13 lipca  2018 r. 22 sierpnia 2018 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. do 25  lipca 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 26 lipca 2018 r.  29 sierpnia 2018 r.
9 Poinformowanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  27 lipca 2018 r.  29 sierpnia 2018 r.

 

 


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 już zakończona.

Pobierz plik PDF z informacją o kierunkach kształcenia na rok 2017/2018.

 

Kryteria naboru wynikają z rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. 

Zapoznaj się z treścią rozporządzenia.

 

Więcej artykułów…

  1. Kalendarz naboru do klasy I SMS
 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.