Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 już trwa.

 Więcej informacji pod numerem telefonu +48 74 866 93 68

Kryteria naboru wynikają z rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. 

Zapoznaj się z treścią rozporządzenia.

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1 Złożenie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej. Do czasu próby sprawnościowej należy dostarczyć zgodę rodziców oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań medycznych do uprawiania sportu wystawione przez lekarza medycyny sportu. od 2 do 11 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
2 Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do uprawiania biathlonu 

23 maja 2018 r.

zbiórka w szkole przy ul. Wybickiego 2a, godz. 7:45

do 3 sierpnia 2018 r.
3 Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
4 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej i i testu strzeleckiego  4  czerwca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r.
5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22 do 26 czerwca 2018 r. .................................................
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.  13 lipca  2018 r. 22 sierpnia 2018 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. do 25  lipca 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 26 lipca 2018 r.  29 sierpnia 2018 r.
9 Poinformowanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  27 lipca 2018 r.  29 sierpnia 2018 r.

 

 


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 już zakończona.

Pobierz plik PDF z informacją o kierunkach kształcenia na rok 2017/2018.

 

Kryteria naboru wynikają z rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. 

Zapoznaj się z treścią rozporządzenia.

 

Więcej artykułów…

  1. Kalendarz naboru do klasy I SMS
 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.