Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Oferta edukacyjna 2019/20

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ DUSZNIKI-ZDRÓJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 11 marca do

28 marca 2019 r.

Od 28 maja do 07 czerwca 2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 29 marca do

05 kwietnia 2019 r.

Od 10 czerwca do 18 czerwca 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08 kwietnia 2019 r.

22 czerwca 2019 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 09 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Od 11 czerwca do 27 czerwca 2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia 2019 r.

28 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 uwaga informacja o rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ DUSZNIKI-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KLIKNIJ

 

 


 

Nabór z poprzedniego roku szkolnego 2017/18

Sekretariat szkoły prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2017/18.
Przyjmujemy:
- dzieci 7-letnie rocznik 2010 - rocznik objęty obowiązkiem szkolnym
- dzieci 6-letnie (rocznik 2011) na pisemny wniosek rodziców

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/18
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ z oddziałami integracyjnymi i sportowymi

im. Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06 kwietnia do

19 kwietnia 2017r.

Od 22 maja do

26 maja 2017r.

Ostateczny termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy I dla rodziców uczniów urodzonych w 2011roku. Wymagane jest zaświadczenie o gotowości szkolnej oraz zaświadczenie o tym, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.

10 kwietnia 2017 r.

------------------------

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Od 22 kwietnia do

24kwietnia 2017 r.

Od 1 czerwca do 7 czerwca 2017r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5 maja 2017 r.

08 czerwca 2017  r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

8 maja do 12 maja 2017 r.

Od 12 czerwca do 16 czerwca 2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 maja 2017 r.

23 czerwca 2017r.

Obok zwykłych klas proponujemy:

Klasa ogólna-integracyjna  W klasie prowadzone są dla uczniów niepełnosprawnych indywidualne zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, usprawniające ruchowo i inne w zależności od potrzeb uczniów. Do podania należy dołączyć wniosek rodziców oraz  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. niesłyszących,
 2. słabosłyszących,
 3. niewidomych,
 4. słabowidzących,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Warunkiem utworzenia oddziału jest zebranie grupy co najmniej 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Godziny konsultacji pedagoga pani Katarzyny Łuczko

poniedziałek 14:30 - 16:30

wtorek           09:00 - 11:00

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy nabór do IV klasy sportowej
Do podania należy dołączyć:

1. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

2. Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na naukę i treningi w klasie sportowej.

3. Kandydat do klasy sportowej jest zobowiązany przystąpić do próby sprawnościowej zgodnie z harmonogramem naboru.

Proponujemy następujące dyscypliny sportu: biathlon, piłka nożna, wrotkarstwo.

Najbliższy lekarz medycyny sportu lek. med. Tomasz Idzi Przychodnia Centrum 221 ul. Rodzinna 41 Kłodzko, tel.609 387 276.

Test sprawnościowy dla uczniów obecnej kl. III odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 14:00

 

Zwinnościowy tor przeszkód

1. Slalom.

2. Przetaczanie na materacu.

3. Przejście przez szarfę przez nogi.

4. Przeskoki boczne przez ławeczkę.

5. Ćwiczenia na materacu.

6. Skok na niską skrzynię.

7. Przejście przez szarfę od głowy.

Szkoła prowadzi nabór do świetlicy - ostateczny termin składania wniosków 24 kwietnia 2017 r.

Mam 6 lat i chcę iść do szkoły

Dnia 27 stycznia 2012 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata, tj.z 2012 roku na 2014 rok, wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W tym okresie o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko sześcioletnie decydują rodzice. Rodzice dzieci, które w danym roku mogą jako sześciolatki rozpocząć obowiązek szkolny, zadają sobie wiele pytań:

Czy moje dziecko powinno iść do szkoły?

Czy jest gotowe do nauki w szkole?

Czy pozostawienie dziecka na kolejny rok w przedszkolu to dla niego czas stracony?

Rodzicom często towarzyszy niepokój związany z konsekwencjami podjęcia tej decyzji. W aktualnie obowiązującej sytuacji prawnej obserwuje się pewne niekorzystne dla dzieci konsekwencje. Z jednej strony rodzice, którzy zdecydowali się przedłużyć pobyt  dziecka w przedszkolu, niepokoją się tym, że ich dzieci nie rozwijają się optymalnie, bo program ich edukacji jest zbyt infantylny. Z drugiej strony wielu nauczycieli dostrzega
w klasie pierwszej sześcioletnie dzieci, które obowiązek szkolny rozpoczynają bez osiągnięcia gotowości szkolnej. Skłania to do podjęcia działań doskonalących proces diagnozy przedszkolnej, który powinien także uwzględniać opinię rodziców.

W związku z tym zachęcamy wszystkich Rodziców dzieci sześcioletnich (urodzonych w roku 2007) do zapoznania się z treścią załączników:

 1. Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły. Pobierz załącznik
 2. Wskazówki profilaktyczno-terapeutyczne dla dziecka 5-6-letniego wspomagające osiąganie dojrzałości szkolnej. Pobierz załącznik
 3. Zadania dla rodzica i dziecka. Pobierz załącznik

przygotowaną z myślą o nich oraz o sześciolatkach − przyszłych pierwszoklasistach. Celem tych publikacji jest wsparcie Rodziców, by bardziej świadomie mogli podjąć decyzję, czy ich dziecko jest gotowe do szkoły. Rodzic musi być do tej decyzji przygotowany.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.