Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Lp Rodzaj imprezy – uroczystości – zadania Termin Odpowiedzialni
1 Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 1 IX

Berenika Dwornikowska, Maria Stwertetcshka (SP)

Ewa Tucholska, Paulina Myśliwciec (VII-VIII, LO)

2 Kiermasz podręczników używanych 5-9 IX B.Ryczek , I.Wyciszkiewicz (VII-VIII SP, LO)
3 Pasowanie pierwszoklasistów IX A.Olczyk, R.Pierzchała
  Przyjęcie w poczet sportowców uczniów klasy mistrzostwa IV SP IX Trenerzy, nauczyciele WF, wychowawca kl. IVa
4 Zebrania z rodzicami. 7-8 IX Wszyscy nauczyciele
5

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę.

Obchody Dnia Sybiraka.

16 IX Nauczyciele historii
6 Klasowe obchody Dnia Chłopca. 30 IX Wychowawcy klas
7 Wycieczki integracyjne; IX

Wychowawcy klas,

pedagodzy

8 Wybory do Samorządu Uczniowskiego. IX Opiekunowie Samorządu
9 Testy na wejściu. IX Nauczyciele przedmiotowcy
10 Przyjęcie młodzieży z klas pierwszych liceum w poczet uczniów Miejskiego Zespołu Szkół X G.Staniszewski, B.Ryczek
11

Święto Komisji Edukacji Narodowej.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 X 2022

Samorząd uczniowski, B.Ryczek, A.Gbyl, I.Wyciszkiewicz

12 Zebranie z rodzicami. 26-27 X Wszyscy nauczyciele
13 Wyjście na cmentarz – uczczenie pamięci zmarłych. Sprzątanie grobów zmarłych nauczycieli. 30-31 X 2022 Wychowawcy klas
14 Wszystkich Świętych (dzień wolny ) 1 XI ------------------------
15 Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 10 XI R.Cetnarowicz, L.Jarkowski
16 Spotkanie z Mikołajem. 6 XII Samorząd Uczniowski
17 Próbne egzaminy ósmoklasistów i maturalne XI-XII Wicedyrektor, wszyscy nauczyciele
18 Zebranie z rodzicami (powiadomienie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi). 20 – 21 XII Wszyscy nauczyciele
19 Jarmark bożonarodzeniowy. XII Wszyscy nauczyciele
20 Wigilie klasowe oraz jasełka. 22 XII Wychowawcy klas,
21 Zimowa przerwa świąteczna. 23 -31 XII --------------------------
22 Nowy Rok (dzień ustawowo wolny). 1 I ---------------------------
23 Trzech Króli 6 I (piątek) ---------------------------
24 Procedura wystawiania ocen śródrocznych. I Wszyscy nauczyciele
25 Rada klasyfikacyjna. 24 I Wszyscy nauczyciele
26 Bal Studniówkowy I G.Staniszewski
27 Zebrania z rodzicami. 25 – 26 I Wszyscy nauczyciele
28 Koniec I semestru. 27 I  
29 Rada Plenarna – podsumowanie I semestru. 01 II  
30 Ferie zimowe 13-26 II 2023  
31 VII Olimpiada Zimowa Termin do ustalenia Nauczyciele wychowania fizycznego
32 Dzień Kobiet. 8 III Samorząd
33 Chopinalia X Termin do ustalenia Wszyscy nauczyciele.
34 Rekolekcje wielkopostne. III  
35 Zebranie z rodzicami. Poinformowanie o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi uczniów klasy maturalnej 29 III Wszyscy nauczyciele
36 Wiosenna przerwa świąteczna. 06-11 IV  
37 Egzamin   ósmoklasisty V Dyrektor, wicedyrektor
38 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 28 IV D.Axmann, G.Staniszewski
39 Święto Pracy (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). 1 V ----------------------------
40 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 V -----------------------------
41 Egzaminy maturalne V Dyrektor, wicedyrektor
42 Zebranie z rodzicami . Poinformowanie o ocenach niedostatecznych. 24-25 V Wszyscy nauczyciele
43 Obchody Dnia Dziecka. 1 VI Wszyscy nauczyciele
44 Boże Ciało 8 VI  
45 Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych. VI

Wszyscy nauczyciele

46 Rada klasyfikacyjna. 19 VI  
47 Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych. 20-22 VI Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele
48 Dusznicki Festiwal Nauki Termin do ustalenia Wszyscy nauczyciele
49 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/ 2023 23VI  
50 Rada plenarna – podsumowanie r. szk. 2022/2023. 27 VI  
51 Egzaminy poprawkowe. 24-28 VIII Członkowie powołanych przez dyrektora komisji.
52 Przygotowanie scenariusza rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 VIII  

 

 

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy

 

- Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 (wtorek)

- Dzień Niepodległości – 11 listopada 2022 (piątek)

- Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia 2022 (przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022)

- Nowy Rok – 01 stycznia 2023 (piątek)

- Trzech Króli – 06 stycznia 2023 (piątek)

- Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023

- Święto Pracy - 1 maja 2023 (poniedziałek)

- Dzień Konstytucji 3 maja - 03 maja 2023 (środa)

- Boże Ciało – 08 czerwca 2023 (czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne

30 października 2022 r. (poniedziałek przed 1 listopada)

02 maja 2022 r. (wtorek)

23-25 maja 2023 r. - dni egzaminu ósmoklasisty (dla klas 7 - 8 SP)

04, 05, 08 maja 2023 r. - dni egzaminu maturalnego (dla klas licealnych)

09 czerwca 2023 r. (piątek) po Bożym Ciele

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.