Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

„Owoce w Szkole"

Nasza szkoła bierze udział w realizacji unijnego programu „Owoce w szkole”Program ten skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się  nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Uczniom klas I-III dwa razy w tygodniu udostępniane są owoce ,warzywa i soki przygotowane do bezpośredniego spożycia. Nie zawierają one dodatku tłuszczu, soli, Cukru lub substancji słodzących.

„Szklanka Mleka"

Uczniowie klas I-VI  trzy razy w tygodniu otrzymują mleko w ramach programu „Szklanka mleka”  Do szkoły trafia mleko naturalne i smakowe. Akcja ma kształtować nawyki zdrowego odżywiania się wśród dzieci.

 

„Innowacyjne Wsparcie Szkół
uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”

Od 01.12.2009 r. uczestniczymy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Innowacyjne Wsparcie Szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych programów nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

„Indywidualizacja procesu nauczania- Rozwiń Skrzydła”

Od 01.09.2011 r. bierzemy udział w programie „Indywidualizacja procesu nauczania- Rozwiń Skrzydła”, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu uczniowie klas I-III  uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.