Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

„Owoce w Szkole"

Nasza szkoła bierze udział w realizacji unijnego programu „Owoce w szkole”Program ten skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się  nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Uczniom klas I-III dwa razy w tygodniu udostępniane są owoce ,warzywa i soki przygotowane do bezpośredniego spożycia. Nie zawierają one dodatku tłuszczu, soli, Cukru lub substancji słodzących.

„Szklanka Mleka"

Uczniowie klas I-VI  trzy razy w tygodniu otrzymują mleko w ramach programu „Szklanka mleka”  Do szkoły trafia mleko naturalne i smakowe. Akcja ma kształtować nawyki zdrowego odżywiania się wśród dzieci.

 

„Innowacyjne Wsparcie Szkół
uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”

Od 01.12.2009 r. uczestniczymy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Innowacyjne Wsparcie Szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych programów nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

„Indywidualizacja procesu nauczania- Rozwiń Skrzydła”

Od 01.09.2011 r. bierzemy udział w programie „Indywidualizacja procesu nauczania- Rozwiń Skrzydła”, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu uczniowie klas I-III  uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.