Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

V Konkurs Recytatorski

         LAUREACI POWIATOWEGO

       KONKURSU RECYTATORSKIEGO

    

                                                           „Może chciałem za miasto?

                                                             Człowiek pragnie podróży.

                                                             Dryndziarz czekał i zasnął,

                                                            sen mu wąsy wydłużył

                                                           i go zaczarowali

                                                           wiatr i noc, i Ben Ali?

                                                           ZACZAROWANA DOROŻKA

                                                           ZACZAROWANY DOROŻKARZ

                                                           ZACZAROWANY KOŃ”

                                                                         Konstanty Ildefons Gałczyński

  

   9 listopada 2023 roku w Dworku Chopina w Dusznikach–Zdroju odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Literatury Polskiej pod hasłem: „Fantastyka, magia i czary”.

                                              

   Tematyka konkursu, związana z literaturą fantastyczną i magiczną, pozwoliła uczestnikom dokonać wyboru utworów, które realizowały przywołane powyżej hasło. Trzeba przyznać, że uczniowie – recytatorzy – wybierali bardzo oryginalne teksty; ale jak co roku, nie zabrakło również klasyki literatury polskiej.

   Uczestnicy wystąpili w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (klasy VI-VIII) oraz szkoły ponadpodstawowe. Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

                  Pani Katarzyna Froese – Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej

                  w Dusznikach-Zdroju, przewodnicząca Jury,

                  Pani Izabela Wyciszkiewicz– Polonistka z Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju,

                  Pani Ira Havrisova - tegoroczna Absolwentka dusznickiego LO i wielokrotna laureatka poprzednich edycji konkursu.

Cele konkursu : pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka polskiego wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań literaturą, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów, promocja talentów.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

Kategoria : szkoły podstawowe

I miejsce : Urszula Pękała– Szkoła Podstawowa, Duszniki-Zdrój.

A. Mickiewicz „Dziady cz. II” fragm.

II miejsce: Martyna Pytlowany – Szkoła Podstawowa, Duszniki-Zdrój, K. I. Gałczyński „Miasto według projektu…”

III miejsce : Malwina Raczuk Szkoła Podstawowa, Duszniki-Zdrój

Bolesław Leśmian - „Urszula Kochanowska”

Wyróżnienie : Anna Zwaduch – Szkoła Podstawowa nr 3, Kłodzko.

Maria Pawlikowska - Jasnorzewska „Reforma słów”

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

I miejsce : Weronika Jeśman ZSO im. B. Chrobrego, Kłodzko.    

A. Mickiewicz „Romantyczność”

II miejsce : Oliwia JarusLMS Duszniki-Zdrój, Wisława Szymborska „Rozmowa z kamieniem”

III miejsce : Kinga Maj – LMS Duszniki-Zdrój, Andrzej Korzyński „Podróż w krainę baśni”

Wyróżnienie : Amelia Bednarska – LMS Duszniki-Zdrój, Adam Ziemianin „Dwa anioły"

Sukcesy uczniów są sukcesami nauczycieli. Dziękujemy za pracę i zaangażowanie profesorom i nauczycielom szkół z powiatu kłodzkiego, przygotowujących młodzież do konkursu.

Słowa uznania kierujemy do p. Małgorzaty Łuków, p. Lucyny Babińskiej, p. Damiana Naryńskiego, p. Agnieszki Gbyl oraz p. Doroty Axmann-Fabii i p.Bogusławy Ryczek.

Gratulacje dla Laureatów, dyplomy i nagrody wręczyła Pani Renata Brodziak, Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach - Zdroju. Nagrody książkowe na tegoroczny konkurs zostały zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja konkursu spotka się również z dużym zainteresowaniem uczniów i ich literackich opiekunów.

                             Do zobaczenia za rok!

                                                   Organizatorzy MZS Duszniki-Zdrój

 

V Konkurs Recytatorski-1 V Konkurs Recytatorski-2 V Konkurs Recytatorski-3 V Konkurs Recytatorski-4

V Konkurs Recytatorski-5 V Konkurs Recytatorski-6 V Konkurs Recytatorski-1

 

 

                                              

                        

V Powiatowy Konkurs Recytatorski

A to Polska właśnie….”

     Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w:

V Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej Literatury Patriotycznej pod hasłem:

„FANTASTYKA, MAGIA, CZARY”,

który odbędzie się dnia 09 listopada 2023 roku w Dworku Chopina w Dusznikach- Zdroju. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju. Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu realizowanego w związku ze 100 – leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

W załączniku znajduje się regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

Zapraszamy serdecznie!

REGULAMIN KONKURSU Z KARTĄ ZGŁOSZENIA

Terminarz konsultacji i zajęć dodatkowych

Przekazuję do publicznej wiadomości terminarz godzin dostępności Nauczycieli, konsultacji i zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2023/2024. Plik zawiera dwie zakładki. Pierwsza dotyczy dostępności i konsultacji, druga zajęć dodatkowych.

GODZINY DOSTĘPNOŚCI I KONSULTACJI NAUCZYCIELI

Renata Brodziak - dyrektor Szkoły.

List od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Wrocław, 11 września 2023 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Wchodzimy weń z optymizmem
i nadzieją, acz zapewne będzie jak zwykle trudny i jak zawsze pracowity. Wyzwań, zadań
i obowiązków z pewnością nie zabraknie. To dobrze, bowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. Jak mawiali starożytni Rzymianie - per aspera ad astra! Powiada się - i słusznie - że w szkole (czy szerzej w oświacie) stałe są tylko zmiany, nowy rok szkolny też je przynosi. Spieszę przeto z informacją o najważniejszych nowościach w edukacji:

 • W szkołach ponadpodstawowych przedmiot podstawy przedsiębiorczości zostanie zastąpiony przez przedmiot biznes i zarządzanie, z którego będzie można zdawać egzamin maturalny w 2027 r.
 • W klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych możliwe będzie nauczanie łaciny jako drugiego języka obcego i z czasem zdawanie z niej egzaminu maturalnego.
 • Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymają laptopy (w skali Polski jest ich 394 tys., na Dolnym Śląsku 28,5 tys.). Każdego kolejnego roku Ministerstwo Cyfryzacji finansować będzie zakup laptopów dla uczniów klas czwartych.
 • Nauczyciele zatrudnieni w szkołach otrzymają bony 2,5 tys. zł. na zakup laptopów.
 • Legitymacje uczniowskie co do zasady będą miały postać aplikacji, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia mogą mieć tradycyjny kształt.
 • Powstaną Branżowe Centra Umiejętności wspierające kształcenie zawodowe.
  Na Dolnym Śląsku zostanie utworzonych 7 takich jednostek, w całym kraju ma być ich 120.
 • Drugi rok z rzędu w szkołach ponadpodstawowych wdrażany jest przedmiot Historia
  i Teraźniejszość. Zgodnie z przepisami prawa o wyborze podręcznika decyduje wyłącznie nauczyciel przedmiotu.
 • W szkołach przeprowadzony zostanie ogólnopolski sprawdzian sprawności fizycznej uczniów (odtąd będzie powtarzany co roku). Jego celem jest diagnoza kondycji fizycznej młodych Polaków oraz wyselekcjonowanie przyszłych mistrzów
  i reprezentantów kraju.
 • Wzrośnie zatrudnienie nauczycieli specjalistów: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów. W skali kraju etatów wsparcia było 22 tys. w r. sz. 2021/2022, 42 tys. w r. szk. 2022/2023; teraz będzie 51 tys..
  Odpowiednio powiększona została subwencja oświatowa. Zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to odpowiedź na potrzeby społeczne i zagrożenia cywilizacyjne. Szkoła, która stanowi ważną część polskiego państwa, skuteczniej będzie spieszyć z pomocą potrzebującym.
 • Do szkół ponadpodstawowych drugi rok z rzędu trafił znacząco liczniejszy rocznik,
  na Dolnym Śląsku to 38 tys. uczniów. Aby zapewnić kadrę pedagogiczną wprowadzono przepis umożliwiający pracę nauczycieli w wymiarze ponad 1,5 etatu. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ prowadzący może zdecydować o prowadzeniu części zajęć dydaktycznych danej szkoły w innej lokalizacji. Kolejny rocznik (obecna klasa 8) liczy 17 tys. uczniów, a następne mają po ok. 28,5 tys. osób.
 • Kontynuowane będą ministerialne programy: Laboratoria Przyszłości (do szkół podstawowych w całym kraju trafił sprzęt za 1,2 mld zł; tym roku program obejmie szkoły ponadpodstawowe), Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Posiłek w szkole i w domu, Poznaj Polskę (w r. szk. 2023/24
  w programie będą mogli wziąć udział wszyscy uczniowie; od wiosny 2024 r. każda klasa za pieniądze z programu będzie mogła wyjechać na dwudniową wycieczkę dydaktyczną w ciekawe i ważne dla każdego Polaka miejsca naszego kraju).
  W szybkim tempie modernizują one oświatę, pozwalają pełniej rozkwitnąć talentom, wspierają potrzebujących. Służą lepszemu wychowaniu i wykształceniu młodego pokolenia. Ze wszech miar warto skorzystać z dużych środków, które są przeznaczane na te programy.
 • Polska gospodarka się rozwija, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Z danych Dolnośląskiego Urzędu Pracy wynika, że w naszym województwie wszystkie zawody są deficytowe, wszędzie brakuje pracowników. Trudno się więc dziwić, że brakuje ich także w oświacie. Z informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
  do kuratorium wynika, że wakatów w pełnym i niepełnym wymiarze jest obecnie 879 co stanowi 1,8 % nauczycieli na Dolnym Śląsku. Rozwiązaniem jest przydzielanie godzin ponadwymiarowych, zatrudnianie emerytów i osób na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a także - za zgodą kuratora oświaty - o niepełnych (zbliżonych) kwalifikacjach.
 • Według danym Ministerstwa Edukacji i Nauki średnie wynagrodzenie nauczycieli (uwzględniające poza pensją zasadniczą inne składniki wynagrodzenia np. wysługę, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody, dodatki) w 2023 r. wynosi miesięcznie: 4777, 86 zł brutto dla nauczyciela poczatkującego, 5733,43 zł brutto dla nauczyciela mianowanego, 7326,06 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele dyplomowani stanowią ponad 60 % nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
 • Nauczyciele od 1.01.2024 r. otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego
  w wysokości od 12,3 do 20% (w zależności od szczebla awansu zawodowego; prognozowana inflacja ma wynieść wtedy 6-6,5%; prace nad budżetem trwają)
 • Po rozmowach z NSZZ „Solidarność” minister edukacji i nauki prof. P. Czarnek
  i wiceminister D. Piątkowski zapowiedzieli na jesieni br. podwyższenie minimalnej wartości dodatku za wychowawstwo w szkole z 300 zł do 600 zł, przyznanie nauczycielom 2-3 dni urlopu na żądanie oraz wprowadzenie nagrody jubileuszowej dla nauczycieli po 45 latach pracy. Zgodnie z przepisami prawa wysokość dodatku
  za opiekę nad grupą dzieci w przedszkolu ustala suwerennie organ prowadzący.
 • Co roku znacząco i ponad inflację rośnie subwencja oświatowa - w 2022 r. wyniosła 53,3 mld zł, w 2023 r. 64,5 mld zł, w 2024 r. będzie to 76,6 mld zł.
 • W ostatnich latach zmniejszyła się szkolna biurokracja: zlikwidowano obowiązek przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, jeden z czterech szczebli awansu zawodowego, ocenę dorobku zawodowego (za okres stażu; ocena pracy pozostała). Kuratorium jako organ nadzoru pedagogicznego wymaga jedynie dokumentacji wynikającej z ustaw i rozporządzeń. Szkoły, przedszkola i placówki same decydują
  o wewnętrznej sprawozdawczości i dokumentacji. Zdarza się np., że wprowadzają obowiązek przedstawiania przez nauczycieli rozkładów materiału i planów wynikowych, do czego żadne przepisy prawa nie zobowiązują.
 • Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. P. Czarnek powołał zespoły ekspertów, które pracują nad odchudzeniem podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. Zmiany mogłyby zostać wprowadzone z początkiem r. szk. 2024/2025.

Szkoła jest wyjątkowym miejscem spotkania, kształcenia, wychowania, wzrastania. Jest wspólnotą, dobrem wspólnym, które od każdego jej uczestnika zależy. Dziękując za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz edukacji bardzo proszę o rzetelną pracę
i zaangażowanie, empatię i solidarność. Proszę o zgodę, która - jeśli powszechna i szczera - naprawdę buduje. W bezprecedensowo trudnych czasach, po 3 latach pandemii koronawirusa i w drugim roku barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę, w dobie napięć i podziałów społecznych, jest ona wyjątkowo potrzebna. Problemy i konflikty warto rozwiązywać
w społecznościach szkolnych, w spokoju i dialogu. Nie ma wszak sprawy, której nie dałoby się załatwić w merytorycznej dyskusji i poważnej rozmowie.

Gorąco polecam Państwu poruszający film „Raport Pileckiego”, który wszedł
na ekrany 1 września br.. Opowiada on o losach rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, postaci niezwykłej, prawdziwego herosa. Rtm. W. Pilecki walczył
z Sowietami w 1920 r., brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r. oraz w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., prawie 3 lata spędził w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz organizując tam siatkę konspiracyjną, sporządził wstrząsający raport opisujący los więźniów i funkcjonowanie obozu. Po wojnie zaangażował się w antykomunistyczną działalność, po wyjątkowo brutalnym śledztwie został zamordowany w ubeckim więzieniu przy
ul. Rakowieckiej na Mokotowie w Warszawie w dniu 25 maja 1948 r. Miejsce pochówku ciała tego czystej próby bohatera do dziś pozostaje nieznane. „Raport Pileckiego” powinien obejrzeć każdy Polak, szczególnie młode pokolenie. Dlatego bardzo proszę
o zorganizowanie szkolnych wyjść do kina oraz zabranie swoich pociech na seans. Z uwagi na drastyczność scen rekomenduję udział uczniów klas starszych szkół ponadpodstawowych. Wyjście do kina powinno zostać poprzedzone lekcją historii, tak, aby uczniowie zrozumieli prezentowane treści.

W nowym roku szkolnym życzę Państwu, Państwa uczniom, wychowankom
i pociechom zdrowia, realizacji planów, spełnienia marzeń, wielu sukcesów, optymizmu
i uśmiechu. Niech się dobrze dzieje w Państwa domach, szkołach, przedszkolach
i placówkach! Niech to będzie dobry rok dla całej naszej dolnośląskiej oświatowej rodziny!

                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                     Roman Kowalczyk

                                                               Dolnośląski Kurator Oświaty                        

Nowy rok szkolny

Wakacje dobiegają końca. Mogło nam się wydawać, że były one jednym, cudownym, długim, letnim dniem. Wracamy z wypraw, w odległe i całkiem bliskie miejsca, do Szkoły. Mam nadzieję, że wszystkim udało się odpocząć i nabrać siły przed nowymi wyzwaniami. Jestem przekonana, że nowy rok szkolny będzie obfitował w ciekawe projekty i pasjonujące wydarzenia. Uczniowie wniosą do Szkoły uśmiech, radość i energię. Nauczyciele, znani ze swojej pomysłowości, kreatywności i chęci działania, zaproponują szereg ciekawych zajęć.

W sposób szczególny witam w naszej Szkole uczniów klas pierwszych, tych najmniejszych, dla których rozpoczyna się edukacyjna przygoda, ale także Licealistów, którzy wybrali dusznicką Szkołę Mistrzostwa Sportowego.

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Uczniom oraz ich Rodzicom, życzę aby nowy rok szkolny niósł ze sobą same radosne dni, aby każdy z nas tu w dusznickiej Szkole, mógł realizować swoje marzenia i czuć się wyjątkowym.

                                                                                                       Renata Brodziak - dyrektor MZS

Harmonogram Uroczystości  w dniu 4 września 2023 r.

9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej - plac apelowy szkoły przy ul. Sprzymierzonych 6. (W przypadku opadów sala gimnastyczna)

11:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej oraz klas 1- 4 Liceum - sala Webera, Rynek 10.

Wyniki rekrutacji do Liceum

Przedstawiamy wyniki postępowania kwalifikacyjnego do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcacego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2023/24.

LISTA PRZYJETYCH DO KLASY I LICEUM

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO LICEUM

LISTA UCZNIÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO LICEUM

Przypominamy o konieczności dostarczenia oryginałów świadectw i wyników egzaminu ósmoklasisty w terminie do 28 lipca 2023 r. do godz. 12:00. Stanowi to formę potwierdzenia woli uczęszczania do Liceum Ogólnkształcącego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju.

 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.