Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Wygrany projekt:)

Gmina Duszniki-Zdrój we współpracy z Miejskim Zespołem Szkół pozyskała kwotę 321 044,98 zł na realizację projektu edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 381 629,98 zł. Wakacje 2021 okazały się pracowite dla Szkoły. Zespół kierowany przez dyrektor Renatę Brodziak zebrał niezbędne materiały i przygotował diagnozę potrzeb szkoły oraz opracował założenia do wniosku. Słowa uznania należą się pani Elżbiecie Białas, która jest głównym koordynatorem projektu. Bank pomysłów wzbogaciła także nauczycielka pani Dorota Nowakowska. Z ramienia Gminy nad pracami czuwała pani Beata Sujak.

Projekt jest odpowiedzią na problemy edukacyjne i wychowawcze wywołane zdalnym nauczaniem i funkcjonowaniem uczniów w czasie pandemii Covid-19. Działaniami objętych zostanie 260 uczniów ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny. Grupa nauczycieli i terapeutów będzie pracować nad podnoszeniem kompetencji kluczowych w czasie dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Warty podkreślenia jest fakt wyeksponowania znaczenia nowoczesnej dydaktyki w funkcjonowaniu uczniów w przyszłości na rynku pracy. Pomysłodawcy projektu zaplanowali kreatywne zajęcia z języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Do końca 2022 r. zostanie przeprowadzonych około 1500 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze wyrównawczym i rozwijającym zainteresowania oraz ponad 1100 godzin zajęć specjalistycznych nakierowanych na kształtowanie postaw, budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie asertywności. Cieszy fakt możliwości stworzenia przy szkole mini ogrodu sensorycznego w ramach zajęć z biologii. Zaplanowano także warsztaty we wrocławski ogrodzie zoologicznym, botanicznym i w Hydropolis. Zauważamy potrzebę prowadzenia zajęć pobudzających ciekawość naukową uczniów, bo ona kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe, bo ona uczy otwartości na świat.

Część zajęć będzie prowadzona w laboratorium robotyki, które w lutym 2022 r. zostanie uruchomione w budynku szkolnym przy ul. Sprzymierzonych 6. To efekt pozyskania kwoty 78.600,00 zł w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości”. Tu niezwykłą inwencją wykazała się kierownik gospodarcza pani Joanna Dąbrowska oraz nauczyciel informatyki pan Maciej Berezecki.

Rekrutacja do projektu ruszy w najbliższych dniach. Zajęcia rozpoczną się po powrocie uczniów z ferii, czyli w połowie lutego. Druga tura naboru ruszy we wrześniu, kiedy pojawią się nowi uczniowie w klasach pierwszych. Przed Szkołą kolejne ambitne zadanie. Mamy nadzieję na realizację wszystkich edukacyjnych marzeń.

Radosnych świąt

Z okazji zbliżających się Świąt i nadchodzącego Nowego Roku

życzę,

aby czas oczekiwania na cud Bożego Narodzenia wniósł w Państwa serca

radość, spokój i nadzieję.

Niech magiczna, cicha noc sprawi, że będziemy dla siebie lepsi i bardziej wyrozumiali.

Niech najbliższe dni pozwolą nam w spokoju tulić świętość tych wyjątkowych Świąt.

Zatrzymajmy się na chwilę. Zadumajmy się nad słowami najprostszymi, takimi jak wiara i miłość.

Zadbajmy o uśmiech i serce dla najbliższych.

Życzę, aby Rok 2022 niósł ze sobą tylko piękne, pogodne dni, a marzenia stawały się rzeczywistością

 

                                                                                                                                                                Renata Brodziak - dyrektor MZS                    

 

 

                                                                                                           

 

Zdalne nauczanie 20.12. 21-09.01.22

 

Zasady funkcjonowania Miejskiego Zespołu Szkół

w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 20 grudnia 2021 r. w Miejskim Zespole Szkół obowiązują następujące ustalenia:

 1. Klasy 1-3 pracują w systemie zdalnym.
 2. Świetlica pracuje w godzinach od 6:30 do 16:00. Dotyczy to tylko szczególnych i uzasadnionych przypadków, kiedy rodzic nie jest w stanie zapewnić opieki dziecku. Zgłoszenia przyjmują Wychowawcy klas I-III oraz sekretariat Szkoły Podstawowej 74 8669-216.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu Rodziców na teren szkoły. Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi szkoły.
 4. Uczniowie ze świetlicy będą przyprowadzani do drzwi wejściowych przez personel szkoły.
 5. Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej i 1-3 Liceum pracują zdalnie.
 6. Stołówka będzie wydawać obiady tylko dla dzieci zgłoszonych do świetlicy.
 7. Nauczyciel bibliotekarze, pedagodzy i psycholog pracują na terenie szkoły w stałych godzinach. Kontakt z w/w nauczycielami tylko po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły lub przez dziennik elektroniczny.
 8. Nauczyciele wspierający proces edukacyjny pracują zgodnie z opracowanym regulaminem złącznik dostępny na stronie szkoły: http://www.mzs.duszniki.pl/start/images/Epidemia/zacznik%20nr%202.pdf
 9. Nauczyciele rewalidacji, logopedii i zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym prowadzą zajęcia zdalnie lub po uzgodnieniach z rodzicami na terenie szkoły.
 10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu komputerowego znajdującego się na terenie placówki.
 11. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób.
 12. W dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające , o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. są organizowane na terenie szkoły zgodnie z przepisami.
 13. Zajęcia specjalistyczne (treningi) dla klas sportowych 4 i 5 Szkoły Podstawowej oraz klas 1-3 Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego odbywają się w obiektach sportowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 14. Zajęcia „Sportowa Szkoła” dla uczniów klas I-III zostają zawieszone do dnia 9 stycznia 2022 r.

15 . Wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców i interesantów obowiązuje utrzymania dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej .

Renata Brodziak - dyrektor MZS

Laureaci Konkursu Recytatorskiego

          9 listopada 2021 roku w Dworku Chopina

           w Dusznikach – Zdroju odbyła się III edycja

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Literatury Patriotycznej

                     pod hasłem: „Różne oblicza miłości”

 

   Tematyka konkursu pozwoliła uczestnikom dokonać wyboru utworów, które realizują przywołane powyżej hasło. A trzeba przyznać, że "miłość” to uczucie wieloznaczne, leżące u podstaw życia. Nie bez powodu Harlan Coben powiedział, że:

„Miłość jest jak światło gwiazd – nie umiera nigdy”.

   Wróćmy jednak do samego konkursu. Uczestnicy wystąpili w dwóch kategoriach: Szkoła Podstawowa klasy VI-VIII oraz Szkoły Ponadpodstawowe i Ponadgimnazjalne. Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

- Pani Katarzyna Froese – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach - Zdroju, przewodnicząca Jury,

- Pani Joanna Szewczyk – pedagog, animator kulturalny, pracownik Urzędu Miejskiego w Dusznikach –Zdroju,

- Pani Aneta Jaromik – polonistka z Miejskiego Zespołu Szkół   w Dusznikach- Zdroju.

Cele konkursu : pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka polskiego wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań literaturą, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów, promocja talentów.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

Szkoła Podstawowa

I miejsce – Oliwia Jarus – MZS Duszniki-Zdrój - Mery Spolsky ” Jestem Marysia…”

II miejsce – Nadia Świtalska – Kalisz Sz.P. Lewin Kłodzki - Jonasz Kofta -„W moim domu”.

III miejsce – Hanna Rzepka- MZS Duszniki-Zdrój - Wisława Szymborska- „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”

Wyróżnienie – Natalia Kraś – Sz.P. Lewin Kłodzki - Maria Konopnicka- „Tam w moim kraju”.

Szkoła Ponadpodstawowa

I miejsce – Szymon Rataj- ZSA Kłodzko- Jonasz Kofta- „W moim domu”

II miejsce – Anna Miszkiewicz – ZSA Kłodzko - Kazimierz Wierzyński - „Ktokolwiek jesteś bez Ojczyzny”.

III miejsce – Ira Havrisova – MZS Duszniki- Zdrój - Agnieszka Osiecka -„Nie mówimy o naszej miłości”.

Wyróżnienie – Wojciech Opaliński – ZSA Kłodzko - Grzegorz Tomczak - „Ja to mam szczęście”

GRATULACJE!

   Przed ogłoszeniem wyników konkursu, uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Roberta Cetnarowicza, pt. „Nelly Sachs – laureatka literackiej Nagrody Nobla w Dusznikach – Zdroju”.

   Mamy nadzieję , że kolejna edycja konkursu spotka się również z dużym zainteresowaniem uczniów i ich opiekunów. Już dzisiaj zapraszamy!!!

   Pragniemy również podziękować Panu Maciejowi Szymczykowi, Dyrektorowi Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu. Wszystkim nauczycielom, przygotowującym młodzież do konkursu – dziękujemy i gratulujemy.

                          Do zobaczenia i usłyszenia za rok!

Konkurs-1  Konkurs-2  Konkurs-3

 

Święto Odzyskania Niepodległości

     „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni (…), będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (…)” – napisał Jędrzej Moraczewski w 1918 roku.

     Odległe czasy można jedynie rekonstruować na podstawie źródeł analizowanych przez historyków. Są jednak czasy, których świadkowie jeszcze są wśród nas. Są czasy, które pamiętamy my sami. I są również takie czasy, które rozpoczęły się 11 listopada 1918 roku. W 103. rocznicę symbolicznego odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą upamiętnialiśmy to wielkie wydarzenie z historii naszego kraju. W tym roku uczniowie brali udział w akcji „Szkoła do Hymnu” a na lekcjach wychowania fizycznego uczestniczyli w projekcie „Skaczemy z radości z okazji Niepodległości”. Odbył się również konkurs recytatorski poezji patriotycznej, a ze względu na pandemie tym razem uroczysta Akademia została sfilmowana.

     Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z tego wydarzenia. Aby obejrzeć film w jakości HD nalżey pobrać go na dysk.

https://drive.google.com/file/d/1PK1pxLRs1-3hBp3We9HZ-kMrfZYQ8tAI/view?usp=sharing

LJ Akademia 2021

Z ogromną radością rekomenduję film, który powstał z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zachęcam do wysłuchania pięknych pieśni patriotycznych w wykonaniu szkolnego chóru „Tarantella” pod kierunkiem Pani Agnieszki Gbyl. Teksty historyczne opracowali nauczyciele humaniści Pan Robert Cetnarowicz oraz Pan Leszek Jarkowski. Wybrali także część liryków. W filmie znalazły się także kadry ze zorganizowanego przez Szkołę Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej. Za jego przygotowanie odpowiedzialne  były Pani Dorota Axmann-Fabia oraz Pani Bogusława Ryczek. Ujęcia wykorzystane w etiudzie są autorstwa ucznia klasy IIILM4 Igora Kotarskiego. Zajął się on także montażem.

Renata Brodziak - dyrektor MZS

Na zawsze w naszej pamięci

Z ogromnym żalem i bólem serca przyjęłam wiadomość o śmierci naszego Kolegi, mojego Ucznia Artura Nowotyńskiego. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci. Nie dowierzamy, że to się stało. Jeszcze w środę rozmawiałam z Nim. W piątek próbowałam się do Niego dodzwonić, pisałam wiadomości, ale nie otrzymam już nigdy na nie odpowiedzi.
"Śmierć... na próżno szarpie klamką
niewidzialnych drzwi.
Kto ile zdążył,
tego mu cofnąć nie można."
 
Życie naszego Kolegi, wspaniałego nauczyciela matematyki skończyło się zbyt szybko.
Towarzyszy nam uczucie bezsilności, że tak naprawdę nic nie możemy już zrobić.
O Arturze Nowotyńskim trudno jest myśleć w czasie przeszłym.
Jego wielką miłością była matematyka. Fascynowały Go liczby, trudne równania... Był mistrzem gier logicznych i nauki z wykorzystaniem kalkulatorów funkcyjnych.
Tę pasję starał się zaszczepić swoim uczniom.
Uwielbiał lekcje z klasą 6a, a klasa ta, jak żadna inna czekała na kolejną matematyczną przygodę.
Zapamiętamy Pana Artura jako dobrego, prostolinijnego Człowieka, dla którego sednem życia była praca w szkole.
"Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim."
Drogi Arturze, będziemy pamiętać. Jesteś w naszych sercach.
Renata Brodziak i cała społeczność Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 9 listopada o godz. 14 w Kościele św. Bartłomieja w Kudowie-Czermnej.
 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.