Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Wiadomości ze szkoły

Minister Edukacji w Dusznikach

Dzień 19 września 2016 r. to ważna data w bogatym w wydarzenia kalendarzu Dusznik-Zdroju. W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zwołanej w związku z nadaniem honorowego obywatelstwa panu Wiesławowi Nikodemowi, uczestniczyła Minister Edukacji pani Anna Zalewska. 

Rada Miasta uhonorowała osobę niezwykłą, wielkiego propagatora Braci Szkolnych. Przybyli oni do polskiego wówczas Lwowa  z Wiednia w 1903 r. Tamże, aż do wybuchu II wojny światowej, prowadzili szkołę z internatem. W czasie okupacji hitlerowskiej, w ramach tzw. Rady Głównej Opiekuńczej, utworzyli Dom Dziecka w Częstochowie, gdzie jednocześnie funkcjonowało gimnazjum i liceum tajnego nauczania. Bracia z pełnym poświęceniem narażali życie, ponieważ ukrywali  dzieci i młodzież pochodzenia żydowskiego. Po upadku Powstania Warszawskiego udzielali schronienia inteligencji katolickiej, profesorom i pisarzom z Uniwersytetu Warszawskiego i Poznańskiego. Po wojnie, w latach 1945-49, w Dusznikach-Zdroju prowadzili szkołę i Dom Dziecka „Orlęta” dla sierot wojny. Szerzyli oświatę i kulturę na ziemi kłodzkiej. Pan Wiesław Nikodem był jednym z wychowanków dusznickiego Domu Dziecka.

Obecność minister oświaty przydała rangi uroczystości.

Uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o tematyce nawiązującej do okresu II wojny światowej. Recytacje  Karoliny Mielcarek, Hani Słupskiej, Adeli Uznańskiej i Weroniki Onyszczuk przeplatały utwory wykonane przez chór „Tarantella”. Tło dla występów stanowiła prezentacja multimedialna pokazująca losy dzieci wojny w zestawieniu z barwnymi zdjęciami uczniów naszej szkoły. Całość poprowadzili licealiści: Karina Dyczko i Filip Kutyła. Program przygotowali nauczyciele dusznickiej szkoły panie: Agnieszka Gbyl, Bogusława Ryczek, Izabela Wyciszkiewicz. Oprawę opracował pan Leszek Jarkowski i praktykantka Anna Rymarczyk. Nad stroną techniczną przedsięwzięcia czuwał pan Maciej Berezecki. W tym wyjątkowym dniu „Dworek Chopina” dekorowały prace uczniów wykonane w ramach projektu kulturowego „Chopinalia” oraz fotografie z działalności szkolnych wolontariuszy.

Utalentowani uczniowie i nauczyciele usłyszeli słowa uznania od pani Minister, a to niezwykle cenna nagroda. Pani Minister bardzo interesowała się funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Szkół. Pytała o Szkołę Mistrzostwa, o współpracę z władzami miasta. Skupiła uwagę na pracach plastycznych uczniów i pochwaliła „Chopinalia”, pokazując dodatkowo sposoby wypromowania projektu.

Rozmowy z panią Anną Zalewską pokazały, że jest nie tylko kompetentnym, znającym doskonale problemy szkół Ministrem, ale też wspaniałym pedagogiem. Wśród naszych uczniów i nauczycieli, czuła się doskonale. A my odnieśliśmy wrażenie, że znamy ją od bardzo dawna, że jest tak zwyczajnie jedną z nas. 

W godzinach popołudniowych pani Minister spotkała się w Bystrzycy z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami organów prowadzących. Miło było mnie dyrektorowi, usłyszeć wtedy ciepłe słowa o dusznickiej szkole.

Spotkanie z Minister Edukacji-46Spotkanie z Minister Edukacji-14 Spotkanie z Minister Edukacji-17 Spotkanie z Minister Edukacji-18

Spotkanie z Minister Edukacji-20 Spotkanie z Minister Edukacji-21 Spotkanie z Minister Edukacji-22 Spotkanie z Minister Edukacji-34

Spotkanie z Minister Edukacji-48 Spotkanie z Minister Edukacji-55 Spotkanie z Minister Edukacji-63 Spotkanie z Minister Edukacji-40

 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.