Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Wiadomości ze szkoły

Chopinalia 2017 - Regulamin Konkursu Plastycznego

Wsi spokojna, wsi wesoła – wędrówki

szlakiem Oskara Kolberga”

W ramach projektu: „CHOPINALIA 2017”

REGULAMIN

Drogie dzieci, drodzy uczniowie, nauczyciele!

Po raz piąty zapraszamy do udziału w naszym projekcie kulturowym przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, miłośników muzyki Fryderyka Chopina i ….sztuki ludowej.

W tym roku inspiracją dla prac konkursowych jest polski folklor, temat tak chętnie podejmowany przez wielu twórców. Barwy i rytmy polskiej wsi fascynowały i fascynują nadal komozytorów, plastyków, poetów, gdyż w poszukiwaniu naszej tożsamości ścieżka zawsze zaprowadzi nas do samego źródła. Chwyćcie zatem za dłoń etnografa Kolberga i zaczarowani kulturą ludu stwórzcie własne dzieła.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju. Osoba odpowiedzialna - Agnieszka Gbyl. /tel. 609623360/.

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości muzycznej uczniów oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o polskim folklorze i jego znaczeniu dla kultury narodowej.

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:

I - Przedszkole

II - Szkoła Podstawowa klasy I – III

III - Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

IV - Gimnazjum klasy I – III

V - Szkoły ponadgimnazjalne

3. Tematyka

Motywem przewodnim tegorocznych prac jest polska kultura ludowa: muzyka, taniec, tradycje, obrzędy, zwyczaje, stroje, baśnie, legendy, przysłowia, gusła, rzeźba, architektura itd. Inspiracją ma być również krajobraz wsi, barwy etnicznych regionów Polski i oczywiście człowiek żyjący w zgodzie z naturą.

4. Terminy

Konkurs trwa od 10.01.2017r. do 24.03.2017r.

Termin nadsyłania prac – do 24.03.2017r. na adres: Miejski Zespół Szkół, ul. Srzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki - Zdrój, z dopiskiem konkurs plastyczny.

 

5. Wymogi formalne:

  • Technika prac:

Rysunek, praca malarska, wyklejanka, praca przestrzenna / rzeźba, instalacja/,

grafika /w tym również komputerowa/, kolaż, fotokolaż, plakat, prace fotograficzne /do trzech zdjęć/.

  • Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez dziecko, ucznia w czasie zajęć plastycznych, warsztatowych, bądź w domu.

  • Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

  • Maksymalny format pracy – A3, w przypadku projektów przestrzennych bez ograniczeń.

  • Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, nazwę szkoły i jej adres oraz telefon kontaktowya także imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

  • Prace oceniane będą przez jury powołane przez Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju.

  • Uczestnik może zaprezentować maksymalnie jedną pracę.

  • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego szkołę jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie na terenie placówki organizującej konkurs.

  • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas finału imprezy „CHOPINALIA 2017”.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.