Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Wiadomości ze szkoły

Międzyszkolny konkurs ładnego pisania

REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ŁADNEGO PISANIA

Konkurs Kaligrafii dla uczniów klas I-III „MISTRZ KALIGRAFII”

 

Pobierz plik PDF z regulaminem i załącznikami do zgłoszenia udziału w konkursie.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

im. B .Czecha i H. Marusarzówny w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju.

Celem konkursu jest:

· rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,

· rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,

· rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

· kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju

· odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Warunki uczestnictwa w konkursie

· Konkurs kierowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych.

· Każda szkoła podstawowa, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji, wyznacza 3 reprezentantów, po jednym z klasy I, II i III.

· Wypełnione karty zgłoszeń (Załącznik nr 1 i nr 2) należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B .Czecha i H. Marusarzówny w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju do 19 maja 2017 roku.

Organizacja i przebieg konkursu

· Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B .Czecha i H. Marusarzówny w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju

w dniu 02 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00.

· Czas trwania konkursu: 45 minut.

Każdy uczestnik dostarcza w dniu konkursu zeszyt w linię z zapisanymi piórem co najmniej 6 stronami.

· W ramach zadania konkursowego uczestnicy na przygotowanych przez organizatora

kartkach będą wykonywać zadania polegające następujące zadania:

Uczniowie klasy I :

-kaligraficzne napisanie niektórych liter alfabetu i kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu

-odwzorowanie szlaczków wg wzoru.

Uczniowie klasy II:

-kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,

-odwzorowanie szlaczków wg wzoru.

Uczniowie klasy III

-kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu,

-odwzorowanie szlaczków wg wzoru,

· Na konkurs uczniowie zgłaszają się z własnym piórem (ze stalówką) do pisania.

Uczniowie klas pierwszych mogą pisać ołówkiem.

Kryteria oceny prac

Oceny zeszytu i zadań dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:

· ogólne wrażenie estetyczne,

· czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,

· poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,

· właściwe łączenie liter,

· równomierne położenie liter,

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów

Komisja konkursowa i nagrody

· Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie mistrza kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora.

· Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.

· Nagrodami zostaną uhonorowani Laureaci konkursu, którzy zajęli miejsca I, II i III. Możliwe są również wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

· Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na szkolnej stronie internetowej:

Przepisy końcowe

· Nie przewiduje się zmiany powyższego regulaminu przez organizatorów.

· Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja Konkursowa sporządza protokół z konkursu, który wraz z pracami konkursowymi stanowi dokument szkolny.

· Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom i szkolnym komisjom za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym, a uczniom życzymy powodzenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy konkursu:

Jolanta Róziewska-Lelo i Aleksandra Rola

Nr kontaktowy: 663631611

 

Plik PDF z regulaminem i załącznikami do pobrania

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.