Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Wiadomości ze szkoły

Chopinalia 2018 - konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Wachlarze sztuki -

Pokażmy Chopinowi Orient

W ramach projektu: „CHOPINALIA 2018”

Chopinalia 2016-29REGULAMIN

Drogie dzieci, drodzy uczniowie, nauczyciele!

Po raz szósty zapraszamy do udziału w naszym projekcie kulturowym przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miłośników sztuki, dla których życie bez możliwości obcowania z muzyką, szerokim wachlarzem sztuk plastycznych, poezją, teatrem, nie miałoby większego sensu. Bezbarwne dni snułyby się wówczas w bezkres bez wielkich wzruszeń, uniesień, wypieków na policzkach, a cóż to za życie bez jego prawdziwego przeżywania?

W tym roku wraz z naszym patronem Fryderykiem Chopinem wybieramy się w podróż na Daleki Wschód. I niech nas nie zmyli fakt, że Chopin nie postawił tam nigdy swojej stopy...

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju. Osoba odpowiedzialna - Agnieszka Gbyl /tel. 609623360/.

2. Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o wyjątkowej kulturze – nie tylko muzycznej – Dalekiego Wschodu.

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:

I - Przedszkole

II - Szkoła Podstawowa klasy I – III

III - Szkoła Podstawowa klasy IV-VII

IV - Gimnazjum klasy II – III

V - Szkoły ponadgimnazjalne

3. Tematyka:

Motywem przewodnim tegorocznych prac jest kultura i sztuka Dalekiego Wschodu /Japonia, Chiny, Korea/ muzyka, taniec, instrumenty, tradycje, obrzędy, zwyczaje, stroje, malarstwo, architektura, literatura, język, sztuki walki, itd. Inspiracją ma być również przyroda, idea życia w zgodzie z jej regułami tak utrwalona w ludziach tego zakątka świata oraz wierzenia, religie.

Szukajcie zatem natchnienia w pojęciach: Wabi-sabi, Manga, Pagoda, Haiku, Kimono, Taoizm, Buddyzm, Szintoizm, Sushi, Kabuki, Origami, Kirigami, Chiński smok, Kanji, Shiori ningyo, Hanami, Sakura...

Czekamy na wspaniałe prace!

4. Terminarz:

Konkurs trwa od 07.02.2018r. do 02.04.2018r.

Termin nadsyłania prac – do 02.04.2018r. na adres: Miejski Zespół Szkół, ul. Srzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki - Zdrój, z dopiskiem konkurs plastyczny.

5. Wymogi formalne:

 • Technika prac:Rysunek, praca malarska, wyklejanka, praca przestrzenna / rzeźba, instalacja, asamblaż/, grafika /w tym również komputerowa/, kolaż, fotokolaż, plakat, prace fotograficzne /do trzech zdjęć/, jednostronicowy komiks.

 • Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez dziecko, ucznia w czasie zajęć plastycznych, warsztatowych, bądź w domu.

 • Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

 • Maksymalny format pracy – A3, w przypadku projektów przestrzennych bez ograniczeń.

 • Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, nazwę szkoły i jej adres oraz telefon kontaktowya także imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

 • Prace oceniane będą przez jury powołane przez Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju.

 • Uczestnik może zaprezentować maksymalnie jedną pracę.

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego szkołę jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie na terenie placówki organizującej konkurs.

 • Nie odsyłamy prac konkursowych.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas finału imprezy „CHOPINALIA 2018”.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.