Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Wiadomości ze szkoły

Chopinalia 2018 - konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Wachlarze sztuki -

Pokażmy Chopinowi Orient

W ramach projektu: „CHOPINALIA 2018”

Chopinalia 2016-29REGULAMIN

Drogie dzieci, drodzy uczniowie, nauczyciele!

Po raz szósty zapraszamy do udziału w naszym projekcie kulturowym przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miłośników sztuki, dla których życie bez możliwości obcowania z muzyką, szerokim wachlarzem sztuk plastycznych, poezją, teatrem, nie miałoby większego sensu. Bezbarwne dni snułyby się wówczas w bezkres bez wielkich wzruszeń, uniesień, wypieków na policzkach, a cóż to za życie bez jego prawdziwego przeżywania?

W tym roku wraz z naszym patronem Fryderykiem Chopinem wybieramy się w podróż na Daleki Wschód. I niech nas nie zmyli fakt, że Chopin nie postawił tam nigdy swojej stopy...

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju. Osoba odpowiedzialna - Agnieszka Gbyl /tel. 609623360/.

2. Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o wyjątkowej kulturze – nie tylko muzycznej – Dalekiego Wschodu.

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:

I - Przedszkole

II - Szkoła Podstawowa klasy I – III

III - Szkoła Podstawowa klasy IV-VII

IV - Gimnazjum klasy II – III

V - Szkoły ponadgimnazjalne

3. Tematyka:

Motywem przewodnim tegorocznych prac jest kultura i sztuka Dalekiego Wschodu /Japonia, Chiny, Korea/ muzyka, taniec, instrumenty, tradycje, obrzędy, zwyczaje, stroje, malarstwo, architektura, literatura, język, sztuki walki, itd. Inspiracją ma być również przyroda, idea życia w zgodzie z jej regułami tak utrwalona w ludziach tego zakątka świata oraz wierzenia, religie.

Szukajcie zatem natchnienia w pojęciach: Wabi-sabi, Manga, Pagoda, Haiku, Kimono, Taoizm, Buddyzm, Szintoizm, Sushi, Kabuki, Origami, Kirigami, Chiński smok, Kanji, Shiori ningyo, Hanami, Sakura...

Czekamy na wspaniałe prace!

4. Terminarz:

Konkurs trwa od 07.02.2018r. do 02.04.2018r.

Termin nadsyłania prac – do 02.04.2018r. na adres: Miejski Zespół Szkół, ul. Srzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki - Zdrój, z dopiskiem konkurs plastyczny.

5. Wymogi formalne:

 • Technika prac:Rysunek, praca malarska, wyklejanka, praca przestrzenna / rzeźba, instalacja, asamblaż/, grafika /w tym również komputerowa/, kolaż, fotokolaż, plakat, prace fotograficzne /do trzech zdjęć/, jednostronicowy komiks.

 • Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez dziecko, ucznia w czasie zajęć plastycznych, warsztatowych, bądź w domu.

 • Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

 • Maksymalny format pracy – A3, w przypadku projektów przestrzennych bez ograniczeń.

 • Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, nazwę szkoły i jej adres oraz telefon kontaktowya także imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

 • Prace oceniane będą przez jury powołane przez Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju.

 • Uczestnik może zaprezentować maksymalnie jedną pracę.

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego szkołę jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie na terenie placówki organizującej konkurs.

 • Nie odsyłamy prac konkursowych.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas finału imprezy „CHOPINALIA 2018”.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.