Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

Wiadomości ze szkoły

Chopinalia - regulamin konkursu literackiego

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

na esej i opowiadanie twórcze inspirowane życiem

i twórczością Fryderyka Chopina

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym VII edycji projektu kulturowego „CHOPINALIA 2019”, którego tegoroczny motyw przewodni brzmi: Muzyczne „Stany” Zachwytu - Fryderyk Chopin w Popkulturze.

3. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego, polskiego kompozytora jakim jest Fryderyk Chopin, rozwijanie talentów literackich dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wyobraźni twórczej młodych literatów.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów: Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych.

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.mzs.duszniki.pl należącej do organizatora konkursu.

6.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mzs.duszniki.pl

7.Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Konkurs rozpoczyna się 14.01.2019 roku i trwa do 11.03.2019 roku.

9. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

  • uczniowie klas IV - VI

  • uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac literackich

1. Uczniowie reprezentujący pierwszą kategorię wiekowej piszą opowiadanie twórcze „ Amerykański sen Fryderyka Chopina”. Uczniowie drugiej i trzeciej kategorii wiekowej piszą esej „ M uzyka poważna czy rozrywkowa ?”

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę literacką.

3. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski.

4. Prace o długości maksymalnie dwóch stron A4 /czcionka Times New Roman, rozmiar 12/ należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

7.. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony inernetowej www.mzs.duszniki.pl karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich do organizatora do dnia 14.02.2019r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs literacki.

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik / opiekun prawny uczestnika/ wyraża zgodę, by jego dane osobowe /dane osobowe dziecka/: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z wyrażeniem zgody na ich publikację w czasie podsumowania projektu „Chopinalia 2019”, na stronie internetowej MZS oraz w innych mediach.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele dusznickich ośrodków promujących kulturę i sztukę. Jego pełny skład znajdzie się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju.

3. Jury dokona oceny prac literackich po zakończeniu okresu trwania konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę:

• twórczy charakter utworu /autorskie ujęcie hasła przewodniego/,

• poprawność stylistyczną i językową,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność.

4. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 5 Nagrody

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury, otrzymają największą ilość punktów.

2. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji skalę od 1- 10 punktów.

3. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

4. Oganizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 29.03.2019r.

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych. O terminie poinformujemy na stronie www.mzs.duszniki.pl

6. Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów pocztą w przypadku kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnej uroczystości odsumowującej projekt „CHOPINALIA 2019”.

 

kliknij i pobierz kartę zgłoszenia

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.