Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Chopinalia 2020 - konkurs literacki

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

na wiersz inspirowany muzyką, życiem

i twórczością Fryderyka Chopina

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym VIII edycji projektu kulturowego „CHOPINALIA 2020”, którego tegoroczny motyw przewodni brzmi: „Skrzydlate Oblicze Chopina – Dźwięki poezji – Fryderyk Chopin Przewodnikiem Muz”.

3. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego, polskiego kompozytora jakim jest Fryderyk Chopin, rozwijanie talentów literackich dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wyobraźni twórczej młodych literatów.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów: Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych.

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.mzs.duszniki.pl należącej do organizatora konkursu.

6.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mzs.duszniki.pl

7.Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2020 roku i trwa do 16.03.2020 roku.

9. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

  • uczniowie klas IV - VI

  • uczniowie klas VII, VIII

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac literackich

1. Uczniowie reprezentujący poszczególne kategorie piszą wiersz, którego motywem przewodnim będzie szeroko rozumiana muzyka oraz życie i twórczość Fryderyka Chopina.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden wiersz.

3. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski.

4. Prace o długości maksymalnie dwóch stron A4 /czcionka Times New Roman, rozmiar 12/ należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

7.. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony inernetowej (link poniżej)  karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich do organizatora wraz z utworem konkursowym do dnia 16.03.2020r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs literacki.

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik / opiekun prawny uczestnika/ wyraża zgodę, by jego dane osobowe /dane osobowe dziecka/: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z wyrażeniem zgody na ich publikację w czasie podsumowania projektu „Chopinalia 2020”, na stronie internetowej MZS oraz w innych mediach.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele dusznickich ośrodków promujących kulturę i sztukę. Jego pełny skład znajdzie się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju.

3. Jury dokona oceny prac literackich po zakończeniu okresu trwania konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę:

• twórczy charakter utworu /autorskie ujęcie hasła przewodniego/,

• poprawność stylistyczną i językową,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność.

4. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 5 Nagrody

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury, otrzymają największą ilość punktów.

2. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji skalę od 1- 10 punktów.

3. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

4. Oganizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 30.03.2020r.

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych. O terminie poinformujemy na stronie www.mzs.duszniki.pl

6. Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów pocztą w przypadku kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnej uroczystości odsumowującej projekt „CHOPINALIA 2020”.

KARTA ZGŁOSZENIA - KLIKNIJ BY POBRAĆ W FORMACIE PDF

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.