Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Zdalne nauczanie

Uwaga WAŻNE

Nowe wytyczne dla rodziców uczniów decydujących się na posłanie dzieckja do szkoły na zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne od 25 maja. 

Procedura - konsultacje MZS

Procedura - zajęcia rewalidacyjne MZS

Procedura Szkoła Podstawowa - zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki

Procedura-postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia w MZS

Procedura-przebywania dzieci na świeżym-powietrzu MZS

Zgłoszenie - konsultacje

Zgłoszenie - rewalidacja

Zgłoszenie dziecka MZS

 

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZNIA - informacja dla rodziców -  kliknij by podbrać plik w formacie PDF

 

PEDAGODZY SZKOLNI - jak się skontaktować - kliknij by otworzyć dokument w formacie PDF

 

Drodzy Rodzice,

Mija kolejny tydzień, kiedy Uczniowie są poza szkołą. Przed nami realna perspektywa przedłużenia okresu zamknięcia szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 20 marca 2020 r. wprowadziło nowe uregulowania prawne z mocą obowiązywania od dnia 25 marca 2020 r. w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauczanie zdalne staje się faktem i uczniowie, wspomagani przez rodziców muszą obowiązkowo w nim uczestniczyć. Forma udziału jest oczywiście uzależniona od możliwości technicznych Państwa, a także naszej Szkoły.

Obowiązującą i umocowaną prawnie formą komunikacji z Państwem i Uczniami jest dziennik elektroniczny Uonet+ z funkcją poczty elektronicznej. W dniu wczorajszym uruchomiona została tam funkcjonalność w postaci możliwości przesyłania załączników. Rozwiązał się zatem problem przesyłania zadań. Od poniedziałku uruchomiliśmy zmodyfikowany plan lekcji. Jak Państwo zauważyli lekcji jest mniej, bowiem braliśmy pod uwagę równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Wiemy, że uczniowie nie mogą stale przebywać przed ekranem komputera lub telefonu, dlatego lekcje są prowadzone w różny sposób. Informuję, że we wskazanych w planie godzinach nauczyciele są do Państwa i Uczniów dyspozycji. Można do nich pisać, a jeśli udostępnili telefon prywatny dzwonić. Część Pedagogów prowadzi lekcje zdalne z wykorzystaniem komunikatorów. Rozumiem, że z powodów sprzętowych grupa uczniów nie może w nich uczestniczyć. Jednak Nauczyciele są zobowiązani do przesłania zagadnień i zadań do wszystkich uczniów w klasie przez e-dziennik.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczyciele mogą korzystać z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej pod adresem www.epodreczniki.pl, materiałów z Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów dostępnych w programach publicznej telewizji i radiofonii, a także innych, które mieli prawo wybrać.

Uczniowie zgodnie w/w aktem prawnym muszą podejmować aktywność, zatem potwierdzać zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem, rozwiązywać zadania i wykonywać ćwiczenia, bowiem ten fakt jest podstawą do oceny pracy ucznia.

Naturalnym w naszej szkole rozwiązaniem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest dziennik Unet+. Za pośrednictwem tego narzędzia uczniowie będą obligowani do przekazywania zdjęć/scanów lub   dokumentów tekstowych wykonanych prac. MEN dopuszcza także korzystanie z komunikatorów typu Messenger lub WhatsApp.   W zdalnym nauczaniu nauczyciele wykorzystują różne aplikacje, chcę aby jak najszybciej zostało to ujednolicone, bo takie są Państwa oczekiwania.

Wiemy, że nowy typ nauczania rodzi wiele wątpliwości, czasami kontrowersji, prowadzi także do zdenerwowania i bezsilności. Wiem jak bardzo musicie się Państwo starać, aby przeorganizować swój rytm dnia i dostosować się do nowej rzeczywistości. Proszę jednak pamiętać, że dla nas Nauczycieli jest to też nowa sytuacja i potężne wyzwanie.   Tylko przy wzajemnym wsparciu i zrozumieniu uda nam się przejść przez ten niełatwy czas. Dziękuję za mądre, rzeczowe uwagi od Państwa. Dziękuję za wiele ciepłych słów kierowanych pod adresem Nauczycieli i Szkoły.

Dzisiejszy dzień przyniósł nowe decyzje Rządu. Musimy być jeszcze bardziej ostrożni i zdyscyplinowani. Uważajcie Państwo na siebie i swoje Rodziny. Życzę siły i dobrego zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Renata Brodziak – dyrektor MZS


 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.