Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/21

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa

Klasa I

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele” cz. 1, 2, 3, 4

 

Szkolni Przyjaciele. Matematyka”

cz. 1, 2

E Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, prof. dr hab. J. Hanisz

WSiP

 

813/1/2017 (cz. 1, 2) 813/2/2017 (cz. 3, 4)

Język angielski

Explore Treetops I”

S. M. Howell, L. Kester-Dogston

Oxford

786/1/2017

Religia

Żyjemy w Bożym świecie”

E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12

Klasa II

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców” (podręcznik cz. 1-4)

Elementarz odkrywców. Matematyka” (cz. 1,2)

E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak i in. K. Bielenica, M. Bura i in.

Nowa Era

790/4/2018

790/3/2018

Język angielski

Explore Treetops 2” (podręcznik i ćwiczenia)

S. M. Howell, L. Kester-Dodgson

Oxford

786/2/2017

Religia

Idziemy do Jezusa”

D. Kurpiński, J. Snopek

Jedność

AZ-12-01/12-KI-3/12

Klasa III

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców” (podręcznik cz. 1 - 4)

Elementarz odkrywców. Matematyka” (cz. 1-2)

E. Hryszkiewicz, B. Stępień i in.

Nowa Era

 

Język angielski

Explore Treetops 3” (podręcznik i ćwiczenia)

S. M. Howell, L. Kester-Dogston

Oxford

 

Religia

Jezus jest z nami”

D. Kurpiński, J. Snopek

Jedność

AZ-1-01/12

Klasa IV

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia w wykazie MEN

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

E. Horwath, A. Żegleń

WSiP

 

Matematyka

Matematyka z plusem 4” (podręcznik)

Matematyka z plusem 4” (ćwiczenia wersja B: „Arytmetyka”, „Geometria”)

M. Dobrowolska, M. Jurcewicz, M. Karpiński M. Dobrowolska, P. Zarzycki

GWO

780/1/2017

Historia

Historia 4”

W. Kalwat, M. Lis

WSiP

882/1/2017

Język angielski

English Class A1”

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

Pearson

 

Religia

Miejsce pełne BOGActw” (podręcznik i ćwiczenia)

K. Mielnicki i in.

Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12

Muzyka

Lekcja muzyki”

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

589/1/2012/2015

Przyroda

Tajemnice przyrody”

M. Marko-Worłowska, F. Szlafer, J. Stawarz

Nowa Era

399/1/2011

Język niemiecki

Wir Smart 1” (podręcznik i ćwiczenia)

E. Książek-Kempa, A. Kubicka, E. Wieszczeczyńska

Lektor Klett

817/1/2017

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka”

D. Kiałka, K. Kiałka

Helion Edukacja

453/3/2014

Zajęcia techniczne

Jak to działa?”

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości”

T. Król

Rubikon

 

Plastyka

Do dzieła”

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/1/2011/2015

Klasa V

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia w wykazie MEN

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

Słowa z uśmiechem. Gramatyka i ortografia” – zeszyt ćwiczeń

E. Horwath, A. Żegleń

WSiP

861/3/2018

861/4/2018

Matematyka

Matematyka z plusem 5” – podręcznik „Matematyka z plusem 5” (ćwiczenia, wersja C)

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński i in.

GWO

780/2/2018

Historia

Historia 5”

M. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch

WSiP

882/2/2018

Język angielski

English Class A1+”

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

Pearson

840/2/2018

Religia

Spotkania uBOGAcające” (podręcznik i ćwiczenia)

K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

AZ-22-02/12-KI-1/13

Muzyka

Lekcja muzyki”

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

851/20/2018

Geografia

Planeta Nowa”

F. Szlajfer, R. Molarz, T. Rachwał

Nowa Era

906/1/2018

Język niemiecki

Wir Smart 2” (podręcznik i ćwiczenia)

Praca zbiorowa

Lektor Klett

817/2/2017

Technika

Jak to działa?”

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2010/2015

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka”

D. Kiałka, K. Kiałka

Helion Edukacja

453/3/2014

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości”

T. Król

Rubikon

435/93

Plastyka

Do dzieła”

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/2/2018

Biologia

Puls życia 5” (podręcznik i ćwiczenia)

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

Klasa VI

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia w wykazie MEN

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku”

E. Horwath, A. Żegleń

WSiP

 

Matematyka

Matematyka z plusem 6” - podręcznik

Ćwiczenia wersja B: „Arytmetyka i algebra”, „Geometria”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz i inni Z. Bolałek, M. Dobrowolska i inni

GWO

 

Historia

Historia 6”

M. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch

WSiP

 

Język angielski

English Class 2”

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

Pearson

 

Religia

Tajemnice BOGAtego życia”

K. Mielnicki i in.

Jedność

AZ-23-02/12-KI-3/14

Muzyka

Lekcje muzyki”

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

 

Technika

Jak to działa?”

L. Łabeki, M. Łabecka

Nowa Era

 

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka”

D. Kiałka, K. Kiałka

Helion Edukacja

 

Język niemiecki

Wir Smart 3” (podręcznik i ćwiczenia)

Praca zbiorowa

Lektor Klett

 

Biologia

Puls życia”

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

 

Geografia

Planeta Nowa”

F. Szlajfer, R. Molarz, T. Rachwał

Nowa Era

 

Plastyka

Do dzieła”

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości”

T. Król

Rubikon

435/93

Klasa VII

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia w wykazie MEN

Język polski

Bliżej słowa”

E. Horwath, G. Kiełb

WSiP

 

Matematyka

Matematyka z plusem 7” - podręcznik

Matematyka z plusem 7” – zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

GWO

780/4/2017

Historia

Wczoraj i dziś”

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2020/z1

Język angielski

All clear”

B. Horwarth, P. Reilly, D. Morris

Mamillan

 

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

K. Mielnicki i in.

Jedność

 

Muzyka

Lekcje muzyki”

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

 

Plastyka

Do dzieła”

Praca zbiorowa

Nowa Era

 

Informatyka

Informatyka Europejczyka”

J. Panczyk

Helion

 

Język niemiecki

Magnet Smart 2”

G. Motta

Lektor Klett

817/2/2017

Biologia

Puls życia” (podręcznik i ćwiczenia)

M. Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

Geografia

Planeta Nowa”

F. Szlajfer, R. Molarz, T. Rachwał

Nowa Era

906/1/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik, M. Litwin, J. Kulawik

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

Świat fizyka”

B. Saganowska, M. Rozenbajger

WSiP

821/1/2017

Klasa VIII

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia w wykazie MEN

Język polski

Bliżej słowa”

E. Horwath, G. Kiełb

WSiP

861/8/2018

Matematyka

Matematyka wokół nas” (podręcznik i ćwiczenia)

A. Drążek, E Duvnjak, E. Kokiernek-Jurkiewicz

WSiP

787/5/2018

Historia

Historia 8”

W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski

WSiP

882/5/2018

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty”

M. Mann, S. Taylore-Knowles

Mamillan Education

925/2018

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

K. Mielnicki i in.

Jedność

AZ-32-01/13-KI-4/14

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości”

T. Król

Rubikon

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa”

B. Breitkopf, D. Czyżow

WSiP

923/2018

Informatyka

Informatyka Europejczyka”

J. Panczyk

Helion

 

Język niemiecki

Magnet Smart 3”

G. Motta

Lektor Klett

817/3/2018

Biologia

Puls życia”

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

Geografia

Planeta Nowa”

D. Szczypiński, T. Rachwał

Nowa Era

906/4/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik, M. Litwin, J. Kulawik

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

Świat fizyki” (podręcznik i ćwiczenia)

B. Sagnowska

WSiP

821/2/2018

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW LICEUM

 

DLA KLASY II LMS po Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół w

Dusznikach - Zdroju na rok szkolny 2020/2021

Lp

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWN.

Nr dopuszcz.

1.

Język polski (zakres podstawowy i rozszerzony)

W. Bobiński, A.Janus – Sitarz, M.Pabisek

Lustra świata cz. 3 i cz.4

WSiP

704/3/2014 704/4/2015

2.

Język angielski (zakres podstawowy) Pozim IV

D.Brayshaw, B.Michałowski

Matura Focus 3

Pearson

672/3/2014

3.

Język angielski (zakres rozszerzony) Poziom IV.I.R

Marta Umińska, Bob Hastings,

Matura Focus 3

Pearson

672/3/2014

4.

Język niemiecki (zakres podstawowy) Poziom IV.I

Carla Tkadkeckova P.Tlusty

Genau 2

Lektorklett

651/2/2014/ 2015

5.

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

(Obowiązuja dwa podręczniki.)

Tomasz Maćkowski

 

 

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

Poznać przeszłość- Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

 

Poznać przeszłość. Europa i świat

Nowa Era

 

 

Nowa Era

659/1/2013

 

 

659/4/2015

6.

Geografia poziom rozszerzony

R.Malarz, M. Więckowski

Oblicza geografii cz. 1

Nowa Era

501/1/2012 /2015

7.

Biologia – poziom rozszerzony

F.Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk, A.Kula,E.Pyłka- Gutowska, G.Jastrzębska W.Zamachowski

Biologia na czasie cz. I

Biologia na czasie – cz. II

Nowa Era

564/1/ 2012/2015

8.

Matematyka

M.Dobrowolska, M.Karpiński

Matematyka z plusem 2 Zakres podstawowy

GWO

606/2/2013

9.

Religia

Red. T. Śmiech

Z wiarą w życie i świat

Jedność

42/03/2013

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

dla klasy III LMS po Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół

w Dusznikach-Zdroju rok szkolny 2020/2021

L. P.

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAW.

Nr dopuszcz.

1.

język polski (zakres) podstawowy i rozszerzony)

W. Bobiński, A.Janus – Sitarz, M.Pabisek

Lustra świata cz.5

WSiP

704/5/2015

2

język angielski (zakres rozszerzony) Poziom IV.I R

Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski

Matura Focus 3

Pearson

672/3/2014

3

język niemiecki Poziom IV.I

S.Rapacka M.Lewandowska J.Nawrotkiewicz

HIER UND DA 2

PWN

651/1/2013/ 2015

4

Biologia

F. Dubert, M.Jurgowiak, W.Zamachowski

Biologia na czasie 3

Nowa Era

450/2012/2015

5

Matematyka

M.Dobrowolska, M.Karpiński

Matematyka z plusem 3

GWO

606/3/2014

6

Religia

Praca zbiorowa

Z wiarą na progu miłości

Jedność

43/01/2012

7

Geografia

T. Rachwał

Oblicza geografii 2 -zakres rozszerzony

Nowa Era

501/3/2014

8

Historia i społeczeństwo

poziom rozszerzony

Piotr Galik

Zrozumieć przeszłość - Lata 1815-1939

Nowa Era

642/1/2014

9

Historia i społeczeństwo

K. Kłodziński T. Krzemiński

Europa i świat

Nowa Era

659/4/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

dla klasy I liceum 4-letniego po Szkole Podstawowej w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju - rok szkolny 2020/2021

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 1. Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska

Ponad słowami 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. klasa 1 część 1 i cz. 2

NOWA ERA

 1. Język angielski

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak

Focus 2- podręcznik

 • ĆWICZENIA

PEARSON

 1. Język niemiecki

Giorgio Motta

Exakt Plus - Język niemiecki dla szkół ponadpodstawowych

 • ĆWICZENIA

LEKTORKLETT

 1. Historia ZP

M. Pawlak A. Szweda

Poznać przeszłość 1

Podręcznik do LO i technikum zakres podstawowy

NOWA ERA

 1. Historia ZR

R.Kulesza, K.Kowalewski

Zrozumieć przeszłość 1

Podręcznik do LO i technikum zakres rozszerzony

NOWA ERA

 1. Biologia zakres podstawowy

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1 - zakres podstawowy.

NOWA ERA

 1. Biologia zakres rozszerzony

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 1 - zakres rozszerzony.

NOWA ERA

 1. Chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod.

To jest chemia 1. Zakres podstawowy.

NOWA ERA

 1. Geografia ZP

Roman Malarz, Marek Więckowski

 

 

Autorzy: Katarzyna Maciążek

 

 

 

Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy.

 

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

NOWA ERA

 

 

NOWA ERA

 1. Geografia ZR

Roman Malarz, Marek Więckowski, P. Kroh

 

Dorota Burczyk, Violetta Feliniak, Bogusława Marczewska, Sebastian Ropel, Józef Soja

 

Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony.

 

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

NOWA ERA

 

 

NOWA ERA

 1. Fizyka

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę. Zakres podstawowy - podręcznik ze zbiorem zadań

NOWA ERA

 1. WOS

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki.

W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie.Poziom podstawowy.

NOWA ERA

 1. Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Spotkania ze sztuką.

NOWA ERA

 1. Matematyka ZP

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Matematyka z plusem - zakres podstawowy

GWO

 1. Matematyka ZR

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Matematyka z plusem - zakres rozszerzony

GWO

 1. Informatyka

J. Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga

Informatyka na czasie 1 - zakres podstawowy.

NOWA ERA

 1. Podstawy przedsiębiorczości

J.Korba, Z.Smutek

Podstawy przedsiębiorczości - poziom podstawowy

OPERON

 1. Religia

Praca zbiorowa

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

JEDNOŚĆ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

dla klasy II liceum 4-letniego po Szkole Podstawowej w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju rok szkolny 2020/2021

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 1. Język polski

Anna Równy, Małgorzata Chmiel, Joanna Kościerzyńska

Ponad słowami klasa 2. cz. 1 i 2 . Poziom podstawowy i rozszerzony.

NOWA ERA

 1. Język angielski

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak

Second Edition - Poziom 3 Focus 3

+ ĆWICZENIA “Focus Second Edition 3 Workbook “

PEARSON

 1. Język niemiecki

Giorgio Motta

Exakt Plus 2 - Język niemiecki dla szkół ponadpodstawowych

Podręcznik + CD + ĆWICZENIA

LEKTORKLETT

 1. Historia ZP

Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

Poznać przeszłość 2. Podręcznik do LO i technikum zakres podstawowy

NOWA ERA

 1. Historia ZR

Paweł Klint

Zrozumieć przeszłość 2

Podręcznik do LO i technikum. Zakres rozszerzony

NOWA ERA

 1. Biologia zakres podstawowy

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

Biologia na czasie 2 - podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy.

NOWA ERA

 1. Chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod.

To jest chemia 2.

Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

NOWA ERA

 1. Geografia ZP

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh

 

Autorzy: Katarzyna Maciążek

Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy.

 

 

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

NOWA ERA

 

 

 

NOWA ERA

 1. Geografia ZR

Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar

Violetta Feliniak, Ewa Jaworska, Bogusława Marczewska, Sebastian Ropel

 

Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony.

 

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

NOWA ERA

 

 

NOWA ERA

 1. Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Odkryć fizykę 2, Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

NOWA ERA

 1. WOS

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum. Zakres podstawowy.

NOWA ERA

 1. Matematyka ZP

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Matematyka z plusem 2 - zakres podstawowy

GWO

 1. Matematyka ZR

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Matematyka z plusem 2 - zakres rozszerzony

GWO

 1. Informatyka

J. Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga

Informatyka na czasie 2 - zakres podstawowy.

NOWA ERA

 1. Podstawy przedsiębiorczości

J.Korba, Z.Smutek

Podstawy przedsiębiorczości - poziom podstawowy

OPERON

 1. Religia

Praca zbiorowa

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

JEDNOŚĆ

 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.