Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Zdalne nauczanie od 9 listopada 2020r

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia od dnia 09 listopada 2020 r. w Miejskim Zespole Szkół obowiązują następujące ustalenia.

1.      Klasy 1-3 pracują w systemie zdalnym.

2.      Świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00Dotyczy to tylko szczególnych i uzasadnionych przypadków, zwłaszcza dzieci których rodzice są  bezpośrednio zaangażowani w walkę z COVID-19. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej 74 8669-216

3.      Obowiązuje całkowity zakaz wstępu Rodziców na teren szkoły. W uzasadnionych sytuacjach kontakt osobisty wymaga uzgodnienia terminu z sekretariatem szkoły.

4.      Uczniowie ze świetlicy będą odprowadzani i przyprowadzani do drzwi wejściowych  przez personel szkoły.

5.      Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej i 1-3 Liceum pracują nadal zdalnie.

6.      Stołówka będzie wydawać obiady tylkodla dzieci zgłoszonych do świetlicy.

7.      Nauczyciel bibliotekarze, pedagodzy i psycholog pracują na terenie szkoły w stałych godzinach. Kontakt z w/w nauczycielami tylko po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły lub przez dziennik elektroniczny.

8.      Nauczyciele wspierający proces edukacyjny pracują zgodnie z opracowanym regulaminem złącznik dostępny na stronie szkoły: http://www.mzs.duszniki.pl/start/images/Epidemia/zacznik%20nr%202.pdf

9.      Nauczyciele rewalidacji, logopedii i zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym prowadzą zajęcia zdalnie lub po uzgodnieniach z rodzicami na terenie szkoły.

10.   Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor  jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu komputerowego znajdującego się na terenie placówki.

11.   W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób.

12.   Szczegółowe zasady nauczania zdalnego zawiera Załącznik nr 1.

Przypominam o obowiązku utrzymania dystansu społecznego oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej .

Drodzy Rodzice, bardzo proszę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, tylko nasze zdyscyplinowanie i odpowiedzialność sprawi, że szkoła wróci do tradycyjnego funkcjonowania.

Życzę Państwu oraz Państwa bliskim zdrowia i siły.

ZASADY PRACY ZDALNEJ OD 9 LISTOPADA DO 29 LISTOPADA 2020 - dokumet PDF

 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.