Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Funkcjonowanie szkoły od 22 marca 2021 r.

 

 

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 marca 2021 r. w Miejskim Zespole Szkół obowiązują następujące ustalenia.

 1. Klasy 1-3 pracują w systemie zdalnym.

 2. Świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00. Dotyczy to tylko szczególnych i uzasadnionych przypadków, zwłaszcza dzieci których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z COVID-19. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej 74 8669-216

 3. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu Rodziców na teren szkoły. Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi szkoły.

 4. Uczniowie ze świetlicy będą przyprowadzani do drzwi wejściowych przez personel szkoły.

 5. Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej i 1-3 Liceum pracują nadal zdalnie.

 6. Stołówka będzie wydawać obiady tylko dla dzieci zgłoszonych do świetlicy.

 7. Nauczyciel bibliotekarze, pedagodzy i psycholog pracują na terenie szkoły w stałych godzinach. Kontakt z w/w nauczycielami tylko po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły lub przez dziennik elektroniczny.

 8. Nauczyciele wspierający proces edukacyjny pracują zgodnie z opracowanym regulaminem złącznik dostępny na stronie szkoły: http://www.mzs.duszniki.pl/start/images/Epidemia/zacznik%20nr%202.pdf

 9. Nauczyciele rewalidacji, logopedii i zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym prowadzą zajęcia zdalnie lub po uzgodnieniach z rodzicami na terenie szkoły.

 10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu komputerowego znajdującego się na terenie placówki.

 11. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób.

 12. Szczegółowe zasady nauczania zdalnego zawiera Załącznik nr 1.

Przypominam o obowiązku utrzymania dystansu społecznego oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej .

Drodzy Rodzice, bardzo proszę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, tylko nasze zdyscyplinowanie i odpowiedzialność sprawi, że szkoła wróci do tradycyjnego funkcjonowania.

Życzę Państwu oraz Państwa bliskim zdrowia i siły.

 

Załacznik nr 1 - Szczegółowe zasady nauczania zdalnego - pobierz w formacie PDF

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.