Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Zdalne nauczanie 20.12. 21-09.01.22

 

Zasady funkcjonowania Miejskiego Zespołu Szkół

w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 20 grudnia 2021 r. w Miejskim Zespole Szkół obowiązują następujące ustalenia:

 1. Klasy 1-3 pracują w systemie zdalnym.
 2. Świetlica pracuje w godzinach od 6:30 do 16:00. Dotyczy to tylko szczególnych i uzasadnionych przypadków, kiedy rodzic nie jest w stanie zapewnić opieki dziecku. Zgłoszenia przyjmują Wychowawcy klas I-III oraz sekretariat Szkoły Podstawowej 74 8669-216.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu Rodziców na teren szkoły. Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi szkoły.
 4. Uczniowie ze świetlicy będą przyprowadzani do drzwi wejściowych przez personel szkoły.
 5. Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej i 1-3 Liceum pracują zdalnie.
 6. Stołówka będzie wydawać obiady tylko dla dzieci zgłoszonych do świetlicy.
 7. Nauczyciel bibliotekarze, pedagodzy i psycholog pracują na terenie szkoły w stałych godzinach. Kontakt z w/w nauczycielami tylko po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły lub przez dziennik elektroniczny.
 8. Nauczyciele wspierający proces edukacyjny pracują zgodnie z opracowanym regulaminem złącznik dostępny na stronie szkoły: http://www.mzs.duszniki.pl/start/images/Epidemia/zacznik%20nr%202.pdf
 9. Nauczyciele rewalidacji, logopedii i zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym prowadzą zajęcia zdalnie lub po uzgodnieniach z rodzicami na terenie szkoły.
 10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu komputerowego znajdującego się na terenie placówki.
 11. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób.
 12. W dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające , o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. są organizowane na terenie szkoły zgodnie z przepisami.
 13. Zajęcia specjalistyczne (treningi) dla klas sportowych 4 i 5 Szkoły Podstawowej oraz klas 1-3 Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego odbywają się w obiektach sportowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 14. Zajęcia „Sportowa Szkoła” dla uczniów klas I-III zostają zawieszone do dnia 9 stycznia 2022 r.

15 . Wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców i interesantów obowiązuje utrzymania dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej .

Renata Brodziak - dyrektor MZS

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.