Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Bal 2020

W sobotni, pierwszy lutowy wieczór "Dworek Chopina" wypełnił się po brzegi amatorami dobrej, karnawałowej zabawy. Uczestnicy balu wyczarowali na tę okazję oryginalne stroje ze znanych produkcji filmowych. Inni pojawili się w kreacjach godnych gali Oskarów. Wspaniały bal charytatywny na rzecz dusznickiej szkoły przygotowała niezawodna Rada Rodziców pod wodzą rewelacyjnej Pani Marzeny Mielcarek. Brawurowe licytacje, z zawrotnymi kwotami, loteria fantowa, obfity bufet i świetny zespół muzyczny z Kudowy-Zdroju, to wszystko zadecydowało o wielkim sukcesie przedsięwzięcia. Słowa podziękowania kierujemy do zaangażowanych Rodziców i hojnych Darczyńców, dzięki którym będziemy mogli kontynuować tradycję doposażania sal lekcyjnych.

Podziękowania składamy:

Pani Małgorzacie Bielańskiej z drukarni „Drukuj.eu” za wydruk plakatów i biletów, Panu Tomaszowi Jankowskiemu z „Restauracji Czeskiej z Kudowy – Zdroju” za finezyjne danie główne, Właścicielowi restauracji „Siódme Niebo” za wyśmienitą zupę, Pracownicom stołówki szkolnej za przepyszny barszcz i zimną płytę, Panu Radkowi Grzegorczykowi i Piotrowi Podarzeckiemu za oprawę muzyczną

Darczyńcom:

Pani Renacie Wojtaszczyk i Panu Jorgo Wojtaszczyk, Burmistrzowi Dusznik-Zdroju Piotrowi Lewandowskiemu, Dyrektor MOKiS Magdalenie Kijanka, Panu Tomaszowi Bogdanowiczowi, Pani Sylwii Gromadzkiej - Staśko, Panu Maciejowi Berezeckiemu, Panu Tomaszowi Sokali ze „Schroniska pod Muflonem”, Panu Leszkowi Janickiemu z „Rancza Panderoza”, Pani Zofii Kusz z kwiaciarnia „Pod Okienkiem”, Panu Mateuszowi Wolfsonowi z Przychodni „Salus”, Pani Małgorzacie Kijanka, Panu Łukaszowi Witkowi „Salomon”, Pani Grażynie Witek z „Kucykowej Polany”, Panu Arturowi Jakubcowi ze „Szkółki Vip Ski Zieleniec”, Właścicielom Restauracji „Dobre Smaki”, Restauracji „Pod Złotym Kasztanem”, „Werona SPA”, „Pizzerii Presto”, Restauracji „Matteo, Restauracji „Mini Bar Paradise”, Restauracji „Czarny Staw”, Zakładowi ZEM, Kawiarni „Cukier Puder”, Kawiarni „Dzień Dobry Cafe”, Pani Krystynie Cieślak z „Kolpoltera”, Pani Stanisławie Krzemienieckiej z „Pasmanterii”, Pani Agacie Gajewskiej z Drogerii „Jasmin”, Państwu Krupnik z „Mini Lewiatana”, Państwu Pękała z „Ultra.net”, Państwu Możanowicz „Antyki Duszniki”, Panu Bogdanowi Józefowskiemu z „Cepelii”, Pani Małgorzacie Czarny „Sklep Odzieżowy Carmen”, Aptece Św. Piotra i Pawła, Pani Małgorzacie Cholewce z Księgarni, Firmie Lewiatan, Pani Agacie Cetnarowicz z „Apteki Dusznickiej”, Panu Robertowi Kopciowi, Państwu Rybickim, Pani Renacie Półtorzyckiej, Właścicielom „Studio Urody Merlin”, Salonu Fryzjerskiego „Pod Barankiem”, Sanatorium „Chemik”, Pani Magdalenie Lach-Libusza, Pani Halinie Molertak, Pani Elżbiecie Żulińskiej ze Sklepu ABC, Pani Gabrieli Siemiańskiej z „Gabi Gold”, Pani Ewelinie Wieczniak ,Pani Marcie Półtorzyckiej - Mazurek, Pani Justynie Waluszczyk, Pani Agnieszce Włodarczyk z „Aligatora”, Pani Gabrieli Moździeż za sesję zdjęciową oraz wszystkim Gościom za uczestnictwo, a także osobom zaangażowanym w organizację balu charytatywnego na rzecz MZS w Dusznikach-Zdroju.

Dziękujemy i zapraszamy za rok. Już dziś planujemy kolejny bal charytatywny.

Bal-3 Bal-1 Bal-2

Chopinalia 2020 - konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza o Fryderyku Chopinie, muzyce oraz do pieśni Fryderyka Chopina.

Skrzydlate Oblicze Chopina - Dźwięki Poezji – Fryderyk Chopin Przewodnikiem Muz”

W ramach projektu: „CHOPINALIA 2020”

REGULAMIN

Drogie dzieci, drodzy uczniowie, nauczyciele!

Po raz ósmy wybieramy się wraz z Fryderykiem w świat kultury, sztuki. Czas na powrót do domu - i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Cyprian Kamil Norwid, Maria Konopnicka, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Leopold Staff...Można wymieniać bez końca poetów, którzy w swoich wersetach oddali hołd naszemu patronowi. Muzyka, jej uniwersalizm, wielooznaczność, wielobarwność, zawsze inspirowała poetów i czyni to nadal.

W starożytności muzyka i poezja były nierozłączne. Erato, Euterpe, Polihymnia to muzy greckie od poezji, w tym dwie pierwsze przedstawiane z instrumentami – atrybutami – kitarą i aulosem. Wzajemne inspiracje tych dwóch dziedzin są wciąż widoczne.

Chopin również chętnie czytał poezję. Jego 19 pieśni, to efekt „przyjaźni” między wybitnym kompozytorem, a poetami, tymi wybitnymi, przedstawicielami europejskiego romantyzmu jak Mickiewicz, Krasiński oraz mniejszej rangi. Wielu z nich to wprost przyjaciele i znajomi kompozytora.

Jak co roku zapraszamy do udziału w naszym projekcie kulturowym uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Dajmy się ponieść „Skrzydlatemu Fryderykowi” w świat dźwięczącej poezji, niech mitologiczny Pegaz przyniesie wszystkim natchnienie.

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym VIII edycji projektu kulturowego „CHOPINALIA 2020”, którego tegoroczny motyw przewodni brzmi: „Skrzydlate Oblicze Chopina – Dźwięki Poezji – Fryderyk Chopin przewodnikiem Muz”.

3. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego, polskiego kompozytora jakim jest Fryderyk Chopin, kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz upowszechnianie wiedzy na temat powiązań muzyki z literaturą, poezją oraz ich źródeł.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów: Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych.

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej (link poniżej ) należącej do organizatora konkursu.

6.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mzs.duszniki.pl

7.Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2020 roku i trwa do 16.03.2020 roku.

9. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach:

 • uczniowie klas I-III

 • uczniowie klas IV – VI

 • uczniowie klas VII, VIII

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac plastycznych

1. Inspiracją do wykonania tegorocznych prac konkursowych jest polska poezja, która wrost nawiązuje do postaci naszego wybitnego kompozytora, ale również wiersze, których motywem przewodnim jest muzyka, instrumenty, wydarzenie muzyczne itp. Młodzi artyści mogą również stworzyć ilustrację do wybranej pieśni Fryderyka Chopina.

2. Technika prac dowolna / rysunek, praca malarska, wyklejanka, grafika - w tym również komputerowa - kolaż, fotokolaż itp.

3. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez dziecko, ucznia w czasie zajęć plastycznych, warsztatowych, bądź w domu.

4. Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

5. Maksymalny format pracy – A3.

6. Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, klasę, nazwę szkoły i jej adres oraz telefon kontaktowy, a także imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz TYTUŁ I AUTOR WIERSZA, TYTUŁ PIEŚNI CHOPINA- INSPIRACJI PRACY KONKURSOWEJ.

7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną.

8. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Miejski Zespół Szkół ,

ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój, do dnia 16.03.2020r. /liczy się data stempla pocztowego/, z dopiskiem konkurs plastyczny.

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony inernetowej www.mzs.duszniki.pl karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich -wraz z pracą konkursową -do organizatora do dnia 16.03.2020r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs plastyczny.

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik / opiekun prawny uczestnika/ wyraża zgodę, by jego dane osobowe /dane osobowe dziecka/: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z wyrażeniem zgody na ich publikację w czasie podsumowania projektu „Chopinalia 2020”, na stronie internetowej MZS oraz w innych mediach.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele dusznickich ośrodków promujących kulturę i sztukę. Jego pełny skład znajdzie się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju.

3. Jury dokona oceny prac plastycznych po zakończeniu okresu trwania konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę:

 • poprawność wykonania formy plakatu,

 • oryginalne i twórcze ujęcie tematu,

 • dobór środków wyrazu artystycznego,

 • samodzielność /szczegónie w przypadku dzieci najmłodszych/,

 • ogólne wrażenie artystyczne.

4. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia.

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury.

2. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

3. Jury może przyznać równorzędne nagrody w poszczególnych kategoriach.

4. Jury – jak co roku - przyzna nagrodę Grand Prix konkursu.

5. Organizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 30.03.2020r.

6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych. O terminie poinformujemy na stronie www.mzs.duszniki.pl

7. Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów pocztą w przypadku kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnej uroczystości podsumowującej projekt „CHOPINALIA 2020”

KARTA ZGŁOSZENIA - KLIKNIJ BY POBRAĆ W FORMACIE PDF

Chopinalia 2020 - konkurs literacki

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

na wiersz inspirowany muzyką, życiem

i twórczością Fryderyka Chopina

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym VIII edycji projektu kulturowego „CHOPINALIA 2020”, którego tegoroczny motyw przewodni brzmi: „Skrzydlate Oblicze Chopina – Dźwięki poezji – Fryderyk Chopin Przewodnikiem Muz”.

3. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego, polskiego kompozytora jakim jest Fryderyk Chopin, rozwijanie talentów literackich dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wyobraźni twórczej młodych literatów.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów: Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych.

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.mzs.duszniki.pl należącej do organizatora konkursu.

6.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mzs.duszniki.pl

7.Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2020 roku i trwa do 16.03.2020 roku.

9. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

 • uczniowie klas IV - VI

 • uczniowie klas VII, VIII

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac literackich

1. Uczniowie reprezentujący poszczególne kategorie piszą wiersz, którego motywem przewodnim będzie szeroko rozumiana muzyka oraz życie i twórczość Fryderyka Chopina.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden wiersz.

3. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski.

4. Prace o długości maksymalnie dwóch stron A4 /czcionka Times New Roman, rozmiar 12/ należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

7.. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony inernetowej (link poniżej)  karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich do organizatora wraz z utworem konkursowym do dnia 16.03.2020r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs literacki.

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik / opiekun prawny uczestnika/ wyraża zgodę, by jego dane osobowe /dane osobowe dziecka/: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z wyrażeniem zgody na ich publikację w czasie podsumowania projektu „Chopinalia 2020”, na stronie internetowej MZS oraz w innych mediach.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele dusznickich ośrodków promujących kulturę i sztukę. Jego pełny skład znajdzie się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju.

3. Jury dokona oceny prac literackich po zakończeniu okresu trwania konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę:

• twórczy charakter utworu /autorskie ujęcie hasła przewodniego/,

• poprawność stylistyczną i językową,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność.

4. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 5 Nagrody

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury, otrzymają największą ilość punktów.

2. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji skalę od 1- 10 punktów.

3. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

4. Oganizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 30.03.2020r.

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych. O terminie poinformujemy na stronie www.mzs.duszniki.pl

6. Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów pocztą w przypadku kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnej uroczystości odsumowującej projekt „CHOPINALIA 2020”.

KARTA ZGŁOSZENIA - KLIKNIJ BY POBRAĆ W FORMACIE PDF

Olimpijczycy - duma naszej Szkoły

Z wielką radością informujemy, że  dwoje uczniów z naszego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  bierze udział w III Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Szwajcarii. W składzie Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej znaleźli się: Justyna Panterałka - biathlon i Filip Hawrylak - łyżwiarstwo szybkie. To wielkie osiągnięcie zawodników i ich trenerów. Za ich sukcesami stoją także wspaniali, wspierający Rodzice. Jesteśmy przekonani, że to początek wielkiej kariery sportowej i olimpijskiej naszych Uczniów. Ich nominacja jest już powodem do wielkiej dumy.

W samej Lozannie z widokiem na piękne Alpy Szwajcarskie o medale walczyć będą łyżwiarze figurowi oraz hokeiści. Tu także zlokalizowana będzie Wioska Olimpijska dla sportowców, której miano na czas igrzysk przejmie uniwersytecki kampus. Nasze serca zabiją mocniej, kiedy na biathlonowym stadionie w Prémanon pojawi się Justyna, a na długim torze łyżwiarskim w St. Moritz będzie startował Filip. Obydwoje mają mocne charaktery, są zdeterminowani, pracowici i utalentowani. Cała społeczność szkolna trzyma kciuki za ich starty.

III Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Lozanna 2020 odbędą się w dniach 9-22 stycznia 2020 roku.

 •   Lozanna-2 Lozanna-1
 • Lozanna-2 Lozanna-1

Zdjęcie nr 1 z profilu Filipa Hawrylaka

Wojewódzkie finały w badmintonie.

Ostatni tydzień listopada przyniósł nam wiele emocji. Złość, płacz ale też wielka radość towarzyszyły uczniom MZS podczas finałów wojewódzkich w badmintonie. Wiele meczy rozegrali "na styku". Dziewczęta po wyrównanej walce z zespołem z Wałbrzycha przegrały mecz o wejście do pólfinału o 1 pkt, ale też 1 punktem wygrały mecz o 5 miejsce - cóż to były za emocje! Zebrani kibice na hali z ciekawością przyglądali się grze naszej drużyny.
Starsi chłopcy (Kijanka, Manikowski) minimalnie oddali mecz o miejsce 5, tutaj niestety nerwy wzięły górą.
Młodsi chłopcy (Dąbrowski, Nowakowski) poprawili wynik z tamtego roku, zajmując solidne miejsce 9. W zawodach brało udział 12 najlepszych szkół Dolnego Śląska, które musiały przejść przez eliminacje. Wracamy do szkoły podbudowani, ale też ze świadomością jak wiele jeszcze brakuje nam do najlepszych. Teraz kilka dni przerwy i 6 grudnia zapraszamy do Dusznik na 

III Mikołajkowy Turniej Badmintona!

Do zobaczenia

Wojewódzkie finały 2019-7 Wojewódzkie finały 2019-1 Wojewódzkie finały 2019-2 Wojewódzkie finały 2019-4 Wojewódzkie finały 2019-5 Wojewódzkie finały 2019-6

Jedyne takie miasto - Lwów

 

 

Fragm. Epilogu „Pana Tadeusza” Adam Mickiewicz

 

W ciągu całej historii państwa polskiego jego granice często się zmieniały. Polacy niejednokrotnie tracili swoje małe ojczyzny przez wojny i decyzje polityczne. Jeszcze nie tak dawno temu krajem lat dziecinnych wielu z nich był Lwów i jego okolice. Dziś to teren państwa ukraińskiego, lecz pokolenie naszych dziadków i pradziadków pamięta gwar lwowskich ulic, smak kulikowskiego chleba, ciepło letniego słońca, przed którym można było się skryć w Parku Kościuszki. Pamiętają oni Lwów, w którym było słychać przede wszystkim język polski, w jego kresowej odmianie. Wydarzenia II wojny światowej odebrały im możliwość życia w swoich rodzinnych okolicach. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przypomnieliśmy o tym, czym był Lwów dla Polaków i czym jest dla nich nadal. Losy miasta w okresie II Rzeczpospolitej zostały przedstawione w akademii, która odbyła się w Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina.

Prowadzący – Kornel Kania i Bartosz Marcinów – omówili najciekawsze momenty z historii Lwowa. Ich opowieść wzbogaciły recytacje Aleksandry Kucharczyk, Marceliny Bajor i Julii Nowakowskiej. Lwowską atmosferę zapewniły tematyczne pieśni wykonane przez Chór „Tarantella”.

Akademię przygotowali nauczyciele: Agnieszka Gbyl, Robert Cetnarowicz, Leszek Jarkowski, Wiktor Kotarski. Nad oprawą dźwiękową czuwał Konrad Gorgol.

11listopada2019-10 11listopada2019-1 11listopada2019-5 11listopada2019-3

11listopada2019-6 11listopada2019-7 11listopada2019-8 11listopada2019-11

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.