Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Kalendarz naboru do klasy I SMS

Terminarz rekrutacji na rok 2019/20 

dla kandydatów po ósmej klasie szkoły podstawowej

 

dla kandydatów po trzeciej klasie gimnazjum

 

 

 

informacje archiwalne:

Terminarz Rekrutacji

do klasy I 

w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju

Terminarz Rekrutacji

do klasy I 

uczniów kwalifikowanych do grupy ogólnej nie obowiązują testy sprawnościowe

w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju

1 Złożenie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej. Do czasu próby sprawnościowej należy dostarczyć zgodę rodziców oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań medycznych do uprawiania sportu wystawione przez lekarza medycyny sportu. od 4 do 10 maja 2017 r.
2 Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do uprawiania biathlonu  29-31 maja 2017 r. po uzgodnieniu ze Związkami sportowymi
3 Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. od 1 czerwca do 23 czerwca 2017 r.
4 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej i i testu strzeleckiego  8 czerwca 2017 r.
5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 24 do 28 czerwca 2017 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.  5 lipca  2017 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. do 11  lipca 2017 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 12 lipca 2017 r.
9 Ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze.  12 lipca 2017 r.
10 Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających drugi nabór. do 30 sierpnia 2017 r.
11 Ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór, po złożeniu dokumentów, o których mowa w punkcie 7.  30 sierpnia 2017 r.
 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.