Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Praca szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
Ferie zimowe dobiegają końca. Były trochę inne niż w ubiegłych latach. Mam jednak nadzieję, że wszyscy skorzystali z uroków zimy. Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej wracają na zajęcia stacjonarne prowadzone w szkole. Starsi Uczniowie kontynuują nauczanie zdalne bez zmian. Bardzo proszę o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na temat pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia Oraz Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 18 stycznia 2021 r. w Miejskim Zespole Szkół obowiązują następujące ustalenia:

1. Klasy 1-3 pracują w systemie stacjonarnym - dotyczy to wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i prowadzonych indywidualnie z uczniem.
2. Świetlica pracuje w godzinach od 6:30 do 16:00.
3. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu Rodziców na teren szkoły. Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi szkoły.
4. Uczniowie ze świetlicy będą przyprowadzani do drzwi wejściowych przez personel szkoły. Odbiór dziecka należy zasygnalizować dzwonkiem umieszczonych przy drzwiach.
5. W świetlicy szkolnej zostaje wprowadzony podział na grupy, zgodny z poniższym wykazem. Dzieci przyprowadzamy i odbieramy z tej samej świetlicy.
Grupa 1 – uczniowie klas 1 – świetlica w głównym budynku
Grupa 2 – uczniowie klas 2 – świetlica w białym budynku na parterze
Grupa 3 – uczniowie klas 3 – świetlica w białym budynku na piętrze
6. Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej i 1-3 Liceum pracują nadal zdalnie.
7. Stołówka będzie wydawać obiady tylko dla dzieci z klas 1-3.
8. Nauczyciel bibliotekarze, pedagodzy i psycholog pracują na terenie szkoły w stałych godzinach. Kontakt z w/w nauczycielami tylko po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły lub przez dziennik elektroniczny.
9. Nauczyciele wspierający proces edukacyjny pracują zgodnie z opracowanym regulaminem złącznik dostępny na stronie szkoły: http://www.mzs.duszniki.pl/start/images/Epidemia/zacznik%20nr%202.pdf
10. Nauczyciele rewalidacji, logopedii i zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym prowadzą zajęcia zdalnie lub po uzgodnieniach z rodzicami na terenie szkoły.
11. Dla uczniów klas starszych od 4 klasy do klasy 3 Liceum, którzy ze względu na niepełnosprawność lub ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu komputerowego znajdującego się na terenie placówki.
12. Bez zmian prowadzone są treningi dla uczniów SMS i uczniów klasy 4 sportowej.
13. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób.
14. Szczegółowe zasady nauczania zdalnego oraz stacjonarnego dla klas 1-3 zawiera zaktualizowany dostępny na stronie internetowej szkoły oraz BIP-ie. Załącznik nr 1.
15. Sekretariaty szkół przyjmują interesantów w godzinach od 7:00 do 15:00 tylko po ustaleniu telefonicznie terminu. Sekretariat główny przy ul. Wybickiego 2a - 74 8669 368, sekretariat przy ul. Sprzymierzonych 6 - 74 8669 216.
16. Przypominam o obowiązku utrzymania dystansu społecznego oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zatem także w częściach wspólnych szkoły (korytarze, toalety, place szkolne).

Drodzy Rodzice i Uczniowie, bardzo proszę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, tylko nasze zdyscyplinowanie i odpowiedzialność sprawi, że szkoła wróci do tradycyjnego funkcjonowania.
Życzę Państwu oraz Państwa bliskim zdrowia i siły. 

Z wyrazami szacunku,
Renata Brodziak - dyrektor

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.