Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

e-nauczanie

Uwaga WAŻNE

Regulamin nauczania w czasie COVID 19 - obowiązuje od 18 stycznia 2021 r. 

 Klasyfikacja w czasie COVID  - ważne dla wszystkich.

Nowe wytyczne dla rodziców uczniów decydujących się na posłanie dzieckja do szkoły na zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne od 25 maja. 

Procedura - konsultacje MZS

Procedura - zajęcia rewalidacyjne MZS

Procedura Szkoła Podstawowa - zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki

Procedura-postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia w MZS

Procedura-przebywania dzieci na świeżym-powietrzu MZS

Zgłoszenie - konsultacje

Zgłoszenie - rewalidacja

Zgłoszenie dziecka MZS

 

NAUCZANIE ZDALNE ZASADY - informacje dla rodziców - kliknij by otworzyć dokument w formacie PDF.

 

PEDAGODZY SZKOLNI - jak się skontaktować - kliknij by otworzyć dokument w formacie PDF

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY  - PEDAGODZY I NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY - kliknij by otworzyć dokument w formacie PDF

ADRESY MAILOWE NAUCZYCIELI - kliknij by otworzyć dokument w formacie PDF

 

Zasady BEZPIECZEŃSTWA podczas lekcji on-line - dokument w formacie PDF

 

 

Szanowni Rodzice,
Mija kolejny trudny dzień dla Państwa, Waszych Dzieci, ale także dla Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły. Uruchomiliśmy w miarę naszych możliwości formy nauczania zdalnego, które są zgodne z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymali Państwo zestawy z materiałem dla Waszych Dzieci do realizacji na najbliższe dwa tygodnie. Wielu nauczycieli kontaktuje się Państwem wykorzystując nasz dziennik Uonet+, elektroniczną pocztę lub portale społecznościowe. Zdaję sobie sprawę, że nie są to doskonałe sposoby komunikacji i nauczania na odległość. Perspektywa przedłużenia zawieszenia zajęć stanowi dla Państwa i dla nas ogromne wyzwanie. My Nauczyciele też ciągle uczymy się, szukamy jak najlepszego rozwiązania kwestii edukacji zdalnej w naszej szkole. W tej chwili Nauczyciele naszej szkoły pracują nad lekcjami, które będą realizować na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Otrzymamy odpowiedzi jak oceniać Uczniów, w jaki sposób egzekwować ich wiedzę? Jak w sposób zgodny z prawem wykorzystywać zdalne formy nauczania? Jak pomóc Uczniom i ich Rodzicom, którzy nie posiadają komputerów, czy telefonów?

Bardzo liczę na Państwa wsparcie, zrozumienie i życzliwość. Tylko wtedy uda nam się wspólnie przetrwać niełatwy czas związany z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem. Życzę z całego serca wszystkim Państwu oraz Waszym Rodzinom spokoju, siły i dobrego zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Renata Brodziak - dyrektor MZS

Zawieszenie zajęć szkolnych

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce działamy nadal według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego. Ustalenia wynikają także z decyzji podjętych przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Mając na celu działania profilaktyczne, które służą ograniczeniu ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem koronawirusem, po przedstawieniu oficjalnego stanowiska Ministra Edukacji Narodowej zawieszam z dniem jutrzejszym tj. 12 marca 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do odwołania.

Biorąc pod uwagę konieczność zorganizowania przez Państwa opieki nad najmłodszymi uczniami, możliwe jest w szczególnych wypadkach, zorganizowanie zajęć świetlicowych w dniach 12 i 13 marca 2020 r. Uczniów należy zgłosić telefonicznie. Świetlica będzie czynna od godz. 6:30 do godz. 16:00. Od dnia 16 marca 2020 r. wszystkie budynki szkolne zostaną zamknięte.

Informuję, że rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy  się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Drodzy Rodzice i Uczniowie, proszę o rozwagę i stosowanie się do wszystkich wytycznych podawanych przez Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny 74 8669-368 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , a także  przez dziennik elektroniczny.

Renata Brodziak - dyrektor MZS

Informacje o koronawirusie

Przekazuję Państwu ważne informacje dotyczące koronawirusa, które uzyskałam w czasie spotkania z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Bal 2020

W sobotni, pierwszy lutowy wieczór "Dworek Chopina" wypełnił się po brzegi amatorami dobrej, karnawałowej zabawy. Uczestnicy balu wyczarowali na tę okazję oryginalne stroje ze znanych produkcji filmowych. Inni pojawili się w kreacjach godnych gali Oskarów. Wspaniały bal charytatywny na rzecz dusznickiej szkoły przygotowała niezawodna Rada Rodziców pod wodzą rewelacyjnej Pani Marzeny Mielcarek. Brawurowe licytacje, z zawrotnymi kwotami, loteria fantowa, obfity bufet i świetny zespół muzyczny z Kudowy-Zdroju, to wszystko zadecydowało o wielkim sukcesie przedsięwzięcia. Słowa podziękowania kierujemy do zaangażowanych Rodziców i hojnych Darczyńców, dzięki którym będziemy mogli kontynuować tradycję doposażania sal lekcyjnych.

Podziękowania składamy:

Pani Małgorzacie Bielańskiej z drukarni „Drukuj.eu” za wydruk plakatów i biletów, Panu Tomaszowi Jankowskiemu z „Restauracji Czeskiej z Kudowy – Zdroju” za finezyjne danie główne, Właścicielowi restauracji „Siódme Niebo” za wyśmienitą zupę, Pracownicom stołówki szkolnej za przepyszny barszcz i zimną płytę, Panu Radkowi Grzegorczykowi i Piotrowi Podarzeckiemu za oprawę muzyczną

Darczyńcom:

Pani Renacie Wojtaszczyk i Panu Jorgo Wojtaszczyk, Burmistrzowi Dusznik-Zdroju Piotrowi Lewandowskiemu, Dyrektor MOKiS Magdalenie Kijanka, Panu Tomaszowi Bogdanowiczowi, Pani Sylwii Gromadzkiej - Staśko, Panu Maciejowi Berezeckiemu, Panu Tomaszowi Sokali ze „Schroniska pod Muflonem”, Panu Leszkowi Janickiemu z „Rancza Panderoza”, Pani Zofii Kusz z kwiaciarnia „Pod Okienkiem”, Panu Mateuszowi Wolfsonowi z Przychodni „Salus”, Pani Małgorzacie Kijanka, Panu Łukaszowi Witkowi „Salomon”, Pani Grażynie Witek z „Kucykowej Polany”, Panu Arturowi Jakubcowi ze „Szkółki Vip Ski Zieleniec”, Właścicielom Restauracji „Dobre Smaki”, Restauracji „Pod Złotym Kasztanem”, „Werona SPA”, „Pizzerii Presto”, Restauracji „Matteo, Restauracji „Mini Bar Paradise”, Restauracji „Czarny Staw”, Zakładowi ZEM, Kawiarni „Cukier Puder”, Kawiarni „Dzień Dobry Cafe”, Pani Krystynie Cieślak z „Kolpoltera”, Pani Stanisławie Krzemienieckiej z „Pasmanterii”, Pani Agacie Gajewskiej z Drogerii „Jasmin”, Państwu Krupnik z „Mini Lewiatana”, Państwu Pękała z „Ultra.net”, Państwu Możanowicz „Antyki Duszniki”, Panu Bogdanowi Józefowskiemu z „Cepelii”, Pani Małgorzacie Czarny „Sklep Odzieżowy Carmen”, Aptece Św. Piotra i Pawła, Pani Małgorzacie Cholewce z Księgarni, Firmie Lewiatan, Pani Agacie Cetnarowicz z „Apteki Dusznickiej”, Panu Robertowi Kopciowi, Państwu Rybickim, Pani Renacie Półtorzyckiej, Właścicielom „Studio Urody Merlin”, Salonu Fryzjerskiego „Pod Barankiem”, Sanatorium „Chemik”, Pani Magdalenie Lach-Libusza, Pani Halinie Molertak, Pani Elżbiecie Żulińskiej ze Sklepu ABC, Pani Gabrieli Siemiańskiej z „Gabi Gold”, Pani Ewelinie Wieczniak ,Pani Marcie Półtorzyckiej - Mazurek, Pani Justynie Waluszczyk, Pani Agnieszce Włodarczyk z „Aligatora”, Pani Gabrieli Moździeż za sesję zdjęciową oraz wszystkim Gościom za uczestnictwo, a także osobom zaangażowanym w organizację balu charytatywnego na rzecz MZS w Dusznikach-Zdroju.

Dziękujemy i zapraszamy za rok. Już dziś planujemy kolejny bal charytatywny.

Bal-3 Bal-1 Bal-2

Chopinalia 2020 - konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza o Fryderyku Chopinie, muzyce oraz do pieśni Fryderyka Chopina.

Skrzydlate Oblicze Chopina - Dźwięki Poezji – Fryderyk Chopin Przewodnikiem Muz”

W ramach projektu: „CHOPINALIA 2020”

REGULAMIN

Drogie dzieci, drodzy uczniowie, nauczyciele!

Po raz ósmy wybieramy się wraz z Fryderykiem w świat kultury, sztuki. Czas na powrót do domu - i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Cyprian Kamil Norwid, Maria Konopnicka, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Leopold Staff...Można wymieniać bez końca poetów, którzy w swoich wersetach oddali hołd naszemu patronowi. Muzyka, jej uniwersalizm, wielooznaczność, wielobarwność, zawsze inspirowała poetów i czyni to nadal.

W starożytności muzyka i poezja były nierozłączne. Erato, Euterpe, Polihymnia to muzy greckie od poezji, w tym dwie pierwsze przedstawiane z instrumentami – atrybutami – kitarą i aulosem. Wzajemne inspiracje tych dwóch dziedzin są wciąż widoczne.

Chopin również chętnie czytał poezję. Jego 19 pieśni, to efekt „przyjaźni” między wybitnym kompozytorem, a poetami, tymi wybitnymi, przedstawicielami europejskiego romantyzmu jak Mickiewicz, Krasiński oraz mniejszej rangi. Wielu z nich to wprost przyjaciele i znajomi kompozytora.

Jak co roku zapraszamy do udziału w naszym projekcie kulturowym uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Dajmy się ponieść „Skrzydlatemu Fryderykowi” w świat dźwięczącej poezji, niech mitologiczny Pegaz przyniesie wszystkim natchnienie.

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym VIII edycji projektu kulturowego „CHOPINALIA 2020”, którego tegoroczny motyw przewodni brzmi: „Skrzydlate Oblicze Chopina – Dźwięki Poezji – Fryderyk Chopin przewodnikiem Muz”.

3. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego, polskiego kompozytora jakim jest Fryderyk Chopin, kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz upowszechnianie wiedzy na temat powiązań muzyki z literaturą, poezją oraz ich źródeł.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów: Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych.

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej (link poniżej ) należącej do organizatora konkursu.

6.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mzs.duszniki.pl

7.Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2020 roku i trwa do 16.03.2020 roku.

9. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach:

 • uczniowie klas I-III

 • uczniowie klas IV – VI

 • uczniowie klas VII, VIII

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac plastycznych

1. Inspiracją do wykonania tegorocznych prac konkursowych jest polska poezja, która wrost nawiązuje do postaci naszego wybitnego kompozytora, ale również wiersze, których motywem przewodnim jest muzyka, instrumenty, wydarzenie muzyczne itp. Młodzi artyści mogą również stworzyć ilustrację do wybranej pieśni Fryderyka Chopina.

2. Technika prac dowolna / rysunek, praca malarska, wyklejanka, grafika - w tym również komputerowa - kolaż, fotokolaż itp.

3. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez dziecko, ucznia w czasie zajęć plastycznych, warsztatowych, bądź w domu.

4. Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

5. Maksymalny format pracy – A3.

6. Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, klasę, nazwę szkoły i jej adres oraz telefon kontaktowy, a także imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz TYTUŁ I AUTOR WIERSZA, TYTUŁ PIEŚNI CHOPINA- INSPIRACJI PRACY KONKURSOWEJ.

7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną.

8. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Miejski Zespół Szkół ,

ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój, do dnia 16.03.2020r. /liczy się data stempla pocztowego/, z dopiskiem konkurs plastyczny.

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony inernetowej www.mzs.duszniki.pl karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich -wraz z pracą konkursową -do organizatora do dnia 16.03.2020r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs plastyczny.

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik / opiekun prawny uczestnika/ wyraża zgodę, by jego dane osobowe /dane osobowe dziecka/: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z wyrażeniem zgody na ich publikację w czasie podsumowania projektu „Chopinalia 2020”, na stronie internetowej MZS oraz w innych mediach.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele dusznickich ośrodków promujących kulturę i sztukę. Jego pełny skład znajdzie się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju.

3. Jury dokona oceny prac plastycznych po zakończeniu okresu trwania konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę:

 • poprawność wykonania formy plakatu,

 • oryginalne i twórcze ujęcie tematu,

 • dobór środków wyrazu artystycznego,

 • samodzielność /szczegónie w przypadku dzieci najmłodszych/,

 • ogólne wrażenie artystyczne.

4. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia.

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury.

2. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

3. Jury może przyznać równorzędne nagrody w poszczególnych kategoriach.

4. Jury – jak co roku - przyzna nagrodę Grand Prix konkursu.

5. Organizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 30.03.2020r.

6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych. O terminie poinformujemy na stronie www.mzs.duszniki.pl

7. Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów pocztą w przypadku kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnej uroczystości podsumowującej projekt „CHOPINALIA 2020”

KARTA ZGŁOSZENIA - KLIKNIJ BY POBRAĆ W FORMACIE PDF

Chopinalia 2020 - konkurs literacki

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

na wiersz inspirowany muzyką, życiem

i twórczością Fryderyka Chopina

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym VIII edycji projektu kulturowego „CHOPINALIA 2020”, którego tegoroczny motyw przewodni brzmi: „Skrzydlate Oblicze Chopina – Dźwięki poezji – Fryderyk Chopin Przewodnikiem Muz”.

3. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego, polskiego kompozytora jakim jest Fryderyk Chopin, rozwijanie talentów literackich dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wyobraźni twórczej młodych literatów.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów: Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych.

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.mzs.duszniki.pl należącej do organizatora konkursu.

6.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mzs.duszniki.pl

7.Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2020 roku i trwa do 16.03.2020 roku.

9. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

 • uczniowie klas IV - VI

 • uczniowie klas VII, VIII

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac literackich

1. Uczniowie reprezentujący poszczególne kategorie piszą wiersz, którego motywem przewodnim będzie szeroko rozumiana muzyka oraz życie i twórczość Fryderyka Chopina.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden wiersz.

3. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski.

4. Prace o długości maksymalnie dwóch stron A4 /czcionka Times New Roman, rozmiar 12/ należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

7.. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony inernetowej (link poniżej)  karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich do organizatora wraz z utworem konkursowym do dnia 16.03.2020r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs literacki.

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik / opiekun prawny uczestnika/ wyraża zgodę, by jego dane osobowe /dane osobowe dziecka/: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z wyrażeniem zgody na ich publikację w czasie podsumowania projektu „Chopinalia 2020”, na stronie internetowej MZS oraz w innych mediach.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele dusznickich ośrodków promujących kulturę i sztukę. Jego pełny skład znajdzie się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju.

3. Jury dokona oceny prac literackich po zakończeniu okresu trwania konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę:

• twórczy charakter utworu /autorskie ujęcie hasła przewodniego/,

• poprawność stylistyczną i językową,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność.

4. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 5 Nagrody

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury, otrzymają największą ilość punktów.

2. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji skalę od 1- 10 punktów.

3. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

4. Oganizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 30.03.2020r.

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych. O terminie poinformujemy na stronie www.mzs.duszniki.pl

6. Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów pocztą w przypadku kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnej uroczystości odsumowującej projekt „CHOPINALIA 2020”.

KARTA ZGŁOSZENIA - KLIKNIJ BY POBRAĆ W FORMACIE PDF

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.