Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

1962

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dusznikach - Zdroju  rozpoczęła swoją działalność 1 września 1962 r. Plan budowy szkoły sfinansowany został przez Kuratorium Okręgu Szkolnego. Wszystkie prace mające na celu zagospodarowania terenu szkolnego wykonali sami uczniowie wraz z nauczycielami. Uroczyste oddanie budynku odbyło się 5 października 1962 r.

Pierwszym kierownikiem był Eugeniusz Bugdał.  Szkoła liczyła wówczas 16 oddziałów ( od klasy I do VIII ), w których uczyło 17 nauczycieli.  Od 1963 r. kierownikiem był Zdzisław Cetnarowicz, a od 1991 r.  funkcję dyrektora pełniła Maria Dąbrowska, której obowiązki przejęła w 2006 r. Anetta Kościuk. Natomiast w 2007r. na stanowisko dyrektora została powołana Marzena Stepnowska.

Przy szkole od początku działał Klub Sportowy „ START”, którego trenerem był Rudolf Fros.  Członkowie Klubu startowali na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. W tym samym roku rozpoczęły się treningi w sekcji saneczkarskiej Klubu „Pogoń”. Od początku istnienia w/w klubów wielu uczniów uzyskiwało wysokie lokaty w zawodach sportowych organizowanych w naszym regionie i poza nim. Wielu uczniów naszej szkoły zdobywało czołowe miejsca w różnych olimpiadach przedmiotowych i zdobywa w konkursach gminnych, wojewódzkich i międzynarodowych - godnie reprezentując imię szkoły.

Staraniem kierownictwa szkoły, a także władz miejskich – szkole naszej nadane zostało imię dwu sławnych sportowców – Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny. Dnia 3 czerwca 1972 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dusznikach-Zdroju przeżyła niecodzienną uroczystość – nadanie imienia. W uroczystości tej uczestniczyli m.in. p. Czech - Walczkowa – siostra  B. Czecha, p. St. Marusarz – brat H. Marusarzówny oraz p. Szubert – przedstawiciel GOPR z Zakopanego. Został przekazany akt nadania imienia szkole. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała p. Czech – Walczakowa, a sztandar przekazał przedstawiciel Miejskiej Rady Narodowej.

Po raz pierwszy w historii szkoły w roku 1973 powstała klasa sportowa (V c).  Jej założeniem było, aby uczniowie osiągali dobre wyniki sportowe oraz godnie reprezentowali swoich patronów i rozsławiali dusznicką szkołę.

Szkoła funkcjonowała najpierw pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 2, później Szkoła Podstawowa nr 2 im. B. Czecha i H. Marusarzówny, następnie po połączeniu szkół utraciła w nazwie - nr 2. Taką nazwę nosiła do dnia 1 września 2008 r., kiedy to dzięki staraniom dyrektora szkoły Marzeny Stepnowskiej stworzony został oddział integracyjny. Szkoła uzyskała wówczas nazwę: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach – Zdroju.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.